Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3743. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c), stran 11507.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl. US) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo ter v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene za potrebe varnosti zračnega in pomorskega prometa, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za promet
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c) 
1. člen 
S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Uradni list RS, št. 10/18, 46/19 in 139/20).
2. člen 
Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (TRIS št. 2021/485/SI).
3. člen 
V Prilogi »A.1 Osnovna tabela« se v tabeli:
– črta drugi stolpec, »(2) RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV«, in se nadomesti v skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 170/20).
– v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove v frekvenčnih območjih: 47 – 68 MHz, 117,975 – 137 MHz, 156,8375 – 161,9625 MHz, 235 – 267 MHz, 399,90 – 400,0500 MHz, 400,15 – 406,1 MHz, 870 – 880 MHz, 915 – 925 MHz, 960 – 1 164 MHz, 1 613,8 –1 626,5 MHz, 1 900 – 1 980 MHz, 2 700 – 3 100 MHz, 4 200 – 4 400 MHz, 5 850 – 5 925 MHz, 7 750 – 7 900 MHz, 8 025 – 8 175 MHz, 10,70 – 13,65 GHz, 14 – 14,47 GHz, 17,30 – 20,20 GHz, 21,20 – 22 GHz, 23,60 – 24 GHz, 24,45 – 24,65 GHz, 27,50 – 30 GHz, 31 – 31,30 GHz, 38 – 39,50 GHz, 51,40 – 52,6 GHz, 57 – 59 GHz, 61 – 71 GHz, in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
4. člen 
V Prilogi »A.2 Dodatna tabela« se v tabeli:
– v celoti črtata vrstici za frekvenčna pasova 430 MHz – 440 MHz in 5 945 – 6 425 MHz, in se v celoti nadomestita z vrsticama iz priloge tega splošnega akta;
– v celoti črta vrstica za frekvenčni pas 63 – 64 GHz.
5. člen 
V prilogi »B) Kratice« se v tabeli:
– doda kratica in opis za EU iz priloge tega splošnega akta;
– uredijo vrstice glede na abecedni vrstni red kratic.
6. člen 
V prilogi »C.1.1 Zakon in podzakonski akti:« se v tabeli:
– vrstica »2« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.
7. člen 
V prilogi »C.3.1 Direktive EU« se v tabeli:
– vrstice »3«, »5« in »6« črtajo;
– vrstica »10« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta;
– vrstici od »1« do »2« preštevilčita v vrstici od »2« do »3«;
– vrstice od »7« do »9« preštevilčijo v vrstice od »5« do »7«;
– doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega akta.
8. člen 
V prilogi »C.3.2 Sklepi EU:« se v tabeli:
– vrstica »24« črta;
– vrstice od »1« do »3« preštevilčijo v vrstice od »2« in »4«;
– vrstice od »4« do »23« preštevilčijo v vrstice od »7« do »26«;
– vrstice od »25« do »40« preštevilčijo v vrstice od »27« do »42«;
– dodajo vrstice »1«, »5« in »6« iz priloge tega splošnega akta.
9. člen 
V prilogi »C.5.1 Sklepi (https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Decisions):« se v tabeli:
– vrstici »8« in »43« črtata in nadomestita z vrsticama iz priloge tega splošnega akta;
– vrstice od »1« do »45« preštevilčijo v vrstice od »2« do »46«;
– doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega akta.
10. člen 
V prilogi »C.5.2 Priporočila (https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Recommendations):« se v tabeli:
– vrstici »24« in »35« črtata;
– vrstica »70« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta;
– vrstice od »25« do »34« preštevilčijo v vrstice od »26« do »35«;
– vrstice od »1« do »23« preštevilčijo v vrstice od »3« do »25«;
– dodata vrstici »1« in »2« iz priloge tega splošnega akta.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EVA 2021-3130-0040
Mag. Tanja Muha 
direktorica 
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo
št. 381-4/2021-41 z dne 12. 11. 2021
Ministrstvo za notranje zadeve
št. 007-697/2021/4 (11-03) z dne 10. 11. 2021
Ministrstvo za infrastrukturo
št. 007-713/2021/3 z dne 12. 11. 2021
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
št. 0070-2/2019/6 z dne 25. 11. 2021

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti