Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3690. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin, stran 10921.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 24. seji dne 25. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin 
1. člen 
Cene programov v vrtcih na območju Občine Tolmin od 1. 12. 2021 dalje (v EUR) znašajo:
Dnevni program
Poldnevni program
Prvo starostno obdobje
550,66
439,26
Drugo starostno obdobje
409,91
319,43
Cena neporabljenih živil na dan odsotnosti
1,88
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin, številka 011-0029/2020, z dne 10. 7. 2020.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2021.
Št. 410-0073/2021
Tolmin, dne 25. novembra 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan

AAA Zlata odličnost