Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3676. Sprememba Statuta Občine Sežana, stran 10902.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 11. 2021 sprejel
S P R E M E M B O   S T A T U T A 
Občine Sežana 
1. člen 
V Statutu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) se v 3. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
(2) Imena in območja ter sedeži krajevnih skupnosti so:
1. Krajevna skupnost Avber zajema naslednja naselja: Avber, Dobravlje, Ponikve, Gradnje in Raša; sedež krajevne skupnosti: Avber 41
2. Krajevna skupnost Dane pri Sežani zajema naselje Dane pri Sežani; sedež krajevne skupnosti: Dane pri Sežani 17a
3. Krajevna skupnost Dutovlje zajema naslednja naselja: Dutovlje, Godnje, Kreplje, Skopo, Kopriva, Brje pri Koprivi in Krajna vas; sedež krajevne skupnosti: Dutovlje 65
4. Krajevna skupnost Kazlje zajema naselje Kazlje; sedež krajevne skupnosti: Kazlje 40
5. Krajevna skupnost Križ zajema naselji Križ in Filipčje Brdo; sedež krajevne skupnosti: Križ 2
6. Krajevna skupnost Lokev zajema naselji Lokev in Prelože pri Lokvi; sedež krajevne skupnosti: Lokev 139
7. Krajevna skupnost Pliskovica zajema naslednja naselja: Pliskovica, Kosovelje, Veliki Dol, Tublje pri Komnu in Kregolišče; sedež krajevne skupnosti: Pliskovica 47
8. Krajevna skupnost Povir zajema naslednja naselja: Povir, Brestovica pri Povirju, Plešivica, Gorenje pri Divači in Žirje; sedež krajevne skupnosti: Povir 24
9. Krajevna skupnost Sežana zajema mesto Sežana in naslednja naselja: Voglje, Dol pri Vogljah, Vrhovlje, Lipica, Šmarje pri Sežani, Merče in Orlek; sedež krajevne skupnosti: Sežana, Srebrničeva ulica 1
10. Krajevna skupnost Štjak zajema naslednja naselja: Štjak, Krtinovica, Ravnje, Selo, Gradišče pri Štjaku, Poljane pri Štjaku, Bogo, Hribi, Pristava, Mahniči, Nova vas in Dolenje; sedež krajevne skupnosti: Štjak 1a
11. Krajevna skupnost Štorje zajema naslednja naselja: Štorje, Majcni, Podbreže in Senadolice; sedež krajevne skupnosti: Štorje 26
12. Krajevna skupnost Tomaj zajema naslednja naselja: Tomaj, Šepulje, Utovlje in Grahovo Brdo; sedež krajevne skupnosti: Tomaj 12
13. Krajevna skupnost Vrabče zajema naslednja naselja: Vrabče, Jakovce, Tabor, Veliko Polje, Sela, Stomaž, Razguri in Griže; sedež krajevne skupnosti: Tabor 9.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(prehodna določba) 
(1) Volitve v svete krajevnih skupnosti iz spremenjenega drugega odstavka 3. člena statuta se opravijo na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi te spremembe statuta.
(2) Spremenjeni določbi 5. in 12. točke drugega odstavka 3. člena statuta se pričneta uporabljati po izteku mandata sedanjega sveta Krajevne skupnosti Tomaj.
3. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sprememba statuta začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2021-10
Sežana, dne 18. novembra 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost