Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3675. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice, stran 10902.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. seji dne 9. 11. 2021 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice 
I. 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20 in 108/21), se izraz: »nove gradbene parcele« in izraz »nove parcele« razlagata tako, da se za nove parcele štejejo vse parcele, ki so bile na novo odmerjene po začetku veljavnosti OPN, to je od dne 29. 11. 2017 naprej in so kot take evidentirane v zemljiškem katastru.
II. 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice.
III. 
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0137/2021-6
Moravske Toplice, dne 15. novembra 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost