Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3672. Sklep o financiranju političnih strank, stran 10899.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14, 11/15) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. seji dne 9. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank 
1. člen 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Moravske Toplice sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila na volitvah, in sicer 0,28 EUR/mesec za vsak dobljeni glas.
2. člen 
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Moravske Toplice, če je dobila najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, ki ga dobimo če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.
3. člen 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Moravske Toplice za tekoče proračunsko leto in ne sme presegati 0,6 % sredstev primerne porabe za posamezno proračunsko leto.
4. člen 
Sredstva se političnim strankam nakazujejo na njihove transakcijske račune praviloma dvakrat letno.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 117/03).
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 040-0019/2021-3
Moravske Toplice, dne 15. novembra 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost