Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3660. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 10885.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah s parcelnimi številkami:
– 1772/2, k.o. Kostanjevica v izmeri 411 m2
– 1749/4, k.o. Kostanjevica v izmeri 49 m2
– 2706/22 v izmeri 175 m2, 2706/25 v izmeri 15 m2 in 2706/21 v izmeri 158 m2, vse k.o. Orehovec
– 2182/8, k.o. Črneča vas v izmeri 1221 m2.
Predmetne nepremičnine postanejo s tem sklepom last Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen 
Lastninska pravica na nepremičninah s parcelnimi številkami:
– 1772/2, k.o. Kostanjevica v izmeri 411 m2
– 1749/4, k.o. Kostanjevica v izmeri 49 m2
– 2706/22 v izmeri 175 m2, 2706/25 v izmeri 15 m2 in 2706/21 v izmeri 158 m2, vse k.o. Orehovec
– 2182/8, k.o. Črneča vas v izmeri 1221 m2.
se po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 2179903000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032- 8/2021
Kostanjevica na Krki, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost