Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3651. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022, stran 10874.

  
Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP, 61/17 – ZUreP-2), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 70/17) in na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne 11. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 
1. člen 
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija za leto 2022 znaša mesečno:
– za zazidana stavbna zemljišča 0,000250 EUR;
– za nezazidana stavbna zemljišča 0,000125 EUR.
2. člen 
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2022.
3. člen 
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2021
Idrija, dne 11. novembra 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost