Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3647. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 41 Cos ppip št. 2, stran 10868.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 17. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 41 Cos ppip št. 2 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev št. LP 11-21, ki jo je izdelal HGB d.o.o., Plečnikova ulica 22, 3000 Celje, v juniju 2021 za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP GR 41 Cos ppip na zemljiščih parc. št. 98/2 in 97/3 k.o. Grosuplje – naselje.
2. člen 
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), tako, da se v 158. členu odloka v tabeli GR 41 Cos, besedilo dopolni tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih parc. št. 98/2 in 97/3 k.o. Grosuplje – naselje je dopustna višina objektov P+2 z ravno streho in minimalnim naklonom 2 %.«
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2624.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0010/2021
Grosuplje, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost