Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3645. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip št. 2, stran 10867.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 17. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip št. 2 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči parc. št. 1074/9 in 1074/13 k.o. Grosuplje – naselje, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), nahajata v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip (v nadaljnjem besedilu: OPN). Elaborat lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo dveh stanovanjskih objektov je izdelal Populus Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, v avgustu 2021, dopolnitev september 2021.
2. člen 
V 158. členu odloka, se v tabeli GR 232 SSe besedilo dopolni tako, da se doda zadnji odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih parc. št. 1074/9 in 1074/13 k.o. Grosuplje naselje, je dopustna gradnja enostanovanjskega objekta s faktorjem zazidave (FZ) 50 %, višinskim gabaritom P+1 (po 81. členu) in s streho naklona 2 %, ob upoštevanju vseh v odloku OPN določenih in veljavnih omejitvenih faktorjev oziroma določil.«
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2654.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0011/2021
Grosuplje, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost