Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3641. Tarifa o pravnih storitvah, stran 10857.

  
Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) je Andrej Bukovnik, univ. dipl. prav. s p.d.i., Avenue des Courses 22, 1050 Bruselj, Belgija (naslov za vročanje Slomškova ulica 17 a, 1000 Ljubljana), dne 5. 11. 2021 sprejel
T A R I F O 
o pravnih storitvah 
1. člen 
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračil stroškov zastopniku za znamke in modele Andreju Bukovniku, univ. dipl. prav. s p.d.i., Avenue des Courses 22, 1050 Bruselj, Belgija (naslov za vročanje Slomškova ulica 17a, 1000 Ljubljana) (v nadaljevanju: zastopnik), v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen 
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih zastopnik opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem imetnikov in domnevnih kršiteljev pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
3. člen 
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18) ter sklepi o spremembi vrednosti točke po Odvetniški tarifi, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16), razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
4. člen 
Stranke so dolžne zastopniku plačati akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa so dolžne plačati v dejanski višini.
5. člen 
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen 
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen 
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bruselj, dne 5. novembra 2021
Andrej Bukovnik
Zastopnik za znamke in modele (reg. št. 284) 
Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) soglašam s Tarifo o pravnih storitvah.
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost