Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3626. Pravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, stran 10812.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.
2. člen 
(merila za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju razvoja socialnega podjetništva) 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju razvoja socialnega podjetništva, če izpolnjuje vsa naslednja merila:
1. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge redno predstavljala razvoj socialnega podjetništva ter ozaveščala javnost o pomenu razvoja socialnega podjetništva in širila strokovno znanje z organiziranjem posvetov, seminarjev, izvajanjem delavnic ali drugih oblik srečanj za razvoj socialnega podjetništva v skupnem obsegu najmanj 150 ur;
2. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge redno izvajala formalne ali neformalne oblike mentorstva oziroma usposabljanja za razvoj delovanja socialnih podjetij v skupnem obsegu najmanj 80 ur;
3. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge izdala vsaj šest strokovnih publikacijskih enot (strokovne, znanstvene članke, strokovne publikacije) na področju razvoja socialnega podjetništva;
4. se je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge z lastnim strokovnim prispevkom, ki se nanaša na njeno delo na področju razvoja socialnega podjetništva, udeležila konference, strokovnega posveta, seminarja ali izobraževanja na državni ali mednarodni ravni ali je sama organizirala konferenco, strokovni posvet, seminar ali izobraževanje na državni ali mednarodni ravni;
5. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge dejavno sodelovala v procesu priprave državnih ali občinskih zakonskih ali podzakonskih aktov ali drugih vsebinskih dokumentov na področju razvoja socialnega podjetništva.
3. člen 
(ugotavljanje izpolnjevanja meril) 
(1) Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje meril iz prejšnjega člena z dokazili iz drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega merila po tem pravilniku in so opredeljena v drugem odstavku tega člena.
(2) Nevladna organizacija za izkazovanje meril iz tega pravilnika predloži dokazila, ki izkazujejo posamezno merilo iz prejšnjega člena, in sicer:
1. za merilo iz 1. točke prejšnjega člena: dokazila o izvajanju promocije ter ozaveščanja javnosti o pomenu razvoja socialnega podjetništva in širjenja strokovnega znanja, iz katerih sta jasno razvidna vsebina in trajanje dogodkov;
2. za merilo iz 2. točke prejšnjega člena: poročilo o mentorstvu oziroma usposabljanju ali drugo dokazilo iste dokazne vrednosti, ki jasno izkazuje deležnike, vsebino in časovni obseg mentorstva ali usposabljanja;
3. za merilo iz 3. točke prejšnjega člena: izvod, kopijo oziroma spletno povezavo na objavljene strokovne publikacijske enote;
4. za merilo iz 4. točke prejšnjega člena: vabila, programe, predstavitve, poročila ali druga dokazila iste dokazne vrednosti, ki jasno izkazujejo vlogo in vsebino lastnega strokovnega prispevka na dogodku na področju razvoja socialnega podjetništva na državni ali mednarodni ravni;
5. za merilo iz 5. točke prejšnjega člena: predloge uvedbe ali spremembe zakonskih ali podzakonskih aktov ali drugih vsebinskih dokumentov na državni ali lokalni ravni, odziv pripravljavca akta na ta predlog ali drugo dokazilo iste dokazne vrednosti.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-347/2021/29
Ljubljana, dne 22. novembra 2021
EVA 2021-2130-0036
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti