Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3594. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 10631.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Janez Poklukar, minister za zdravje, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi) se sklepa zaradi realizacije 2. člena Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine E3) 
(1) V Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/08, 89/10, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
21
31
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
17
27
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
20
30
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
23
33
E034005
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC 
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
IV
0
19
29
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
28
38
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
28
38
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO 
S CITOSTATIKI
V
0
29
39
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
27
37
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
23
33
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI
V
0
25
35
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
25
35
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI I
V
0
30
40
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI II
V
0
27
37
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
V
0
29
39
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
30
40
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
32
42
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
29
39
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V MAVČARNI
V
0
27
37
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
V
0
24
34
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V OPERACIJSKI SOBI
V
0
30
40
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
V
0
26
36
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
27
37
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
28
38
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
24
34
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
V
0
24
34
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
28
38
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
26
36
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
26
36
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK) 
(VI. R.Z.D.)
V
0
33
43
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG (NPK) 
(VI. R.Z.D.)
V
0
30
40
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
V
0
31
41
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER 
V DISPEČERSKEM CENTRU 
V
0
30
40
E035032
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA 
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
32
42
E035033
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) 
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
30
40
E035034
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
27
37
E035035
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
27
37
E035036
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PRIMARNI DEJAVNOSTI
V
0
24
34
E035037
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
26
36
E035038
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJIV V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
28
38
E035039
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
26
36
E035040
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
30
40
E037002
DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
38
48
E037003
DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
35
45
E037004
DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU
VII/1
0
41
51
E037005
DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI
VII/1
0
35
45
E037006
DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU 
ALI IT III
VII/1
0
41
51
E037007
DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE
VII/1
0
34
44
E037008
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO 
S CITOSTATIKI
VII/1
0
38
48
E037009
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER 
V REŠEVALNI POSTAJI
VII/1
0
38
48
E037010
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
0
39
49
E037012
DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST
VII/1
0
41
51
E037013
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
34
44
E037014
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
0
37
47
E037015
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
VII/1
0
39
49
E037016
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
VII/1
0
39
49
E037017
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
VII/1
0
36
46
E037018
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI
VII/1
0
38
48
E037019
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
VII/1
0
39
49
E037020
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
VII/1
0
41
51
E037021
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI
VII/1
0
35
45
E037022
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
VII/1
0
37
47
E037023
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
VII/1
0
33
43
E037024
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI
VII/1
0
35
45
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH 
IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
0
36
46
E037026
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
VII/1
0
33
43
E037027
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
VII/1
0
33
43
E037028
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
VII/1
0
37
47
E037029
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
35
45
E037030
DIPL. BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
36
46
E037031
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA
VII/1
0
39
49
E037032
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
VII/1
0
40
50
E037033
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA 
IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
36
46
E037034
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
38
48
E037035
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
VII/2
0
36
46
E037036
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB
VII/2
0
36
46
E037037
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
VII/2
0
36
46
E037039
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
37
47
E037040
SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
39
49
E037041
DIPL. BABICA V AMBULANTI
VII/1
0
32
42
E037042
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI 
VII/1
0
33
43
E037043
DMS PERFUZIONIST I
VII/1
0
44
54
E037044
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
36
46
E037045
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST 
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/2
0
39
49
E037046
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI 
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
37
47
E037047
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
VII/1
0
40
50
E037048
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
36
46
E037049
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC)
VII/1
0
39
49
E037050
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC)
VII/1
0
37
47
E037051
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP 
VII/1
0
41
51
E037052
DIPL. MED. SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJ.
VII/1
0
40
50
E037901
STROKOVNI VODJA I
VII/1
0
47
57
E037902
STROKOVNI VODJA II
VII/1
0
46
56
E037903
STROKOVNI VODJA III
VII/1
0
45
55
E037904
STROKOVNI VODJA IV
VII/1
0
44
54
E037905
STROKOVNI VODJA V
VII/1
0
43
53
E037906
STROKOVNI VODJA VI
VII/1
0
42
52
E037908
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE I
VII/1
0
45
55
E037909
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
VII/1
0
44
54
E037910
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
VII/1
0
43
53
«. 
(2) V Aneksu se prvi stavek drugega odstavka 3. člena spremeni, tako da se glasi:
»Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
Strokovni vodja I:
– od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.
Strokovni vodja II:
– od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja III:
– od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja IV:
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja V:
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja VI:
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo«.
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine F2) 
V prvem odstavku 4. člena Aneksa se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2:
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – 
NEGA III IN IV
IV
0
23
33
F024008
BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)
IV
0
22
32
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
28
38
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
29
39
F025013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)
V
0
28
38
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
46
51
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
38
43
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
48
53
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
43
48
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST 
40
45
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA VIŠJI SVETOVALEC
45
50
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
37
42
«. 
4. člen 
(uvrstitev perfuzionistov) 
Na delovno mesto E037043 DMS perfuzionist I se uvrstijo zaposleni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– 5 let dela na delovnem mestu perfuzionist,
– pridobljen certifikat za opravljanje dela perfuzionista, ki ga izda UKC Ljubljana,
– pridobljen evropski certifikat za perfuzioniste (ECCP), ki ga podeljuje The European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP).
5. člen 
(ponudba novih pogodb o zaposlitvi) 
(1) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa zaposlenim javnim uslužbencem ponudi novo pogodbo o zaposlitvi, in sicer:
1. na delovnih mestih s šifro E034002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
2. na delovnih mestih s šifro E035001, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035032 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
3. na delovnih mestih s šifro E035002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035033 MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
4. na delovnih mestih s šifro E035007, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
5. na delovnih mestih s šifro E035008, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
6. na delovnih mestih s šifro E035009 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI.
7. na delovnih mestih s šifro E035017, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
8. na delovnih mestih s šifro E035019, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035038 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
9. na delovnih mestih s šifro E035023, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035039 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
10. na delovnih mestih s šifro E035026, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035040 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
11. na delovnih mestih s šifro E037001 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037041 DIPL. BABICA V AMBULANTI.
12. na delovnih mestih s šifro E037011 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI.
13. na delovnih mestih s šifro E037012, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega aneksa, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037043 DMS PERFUZIONIST I.
14. na delovnih mestih s šifro E037013, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
15. na delovnih mestih s šifro E037014, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037045 DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
16. na delovnih mestih s šifro E037024, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037046 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
17. na delovnih mestih s šifro E037024, ki opravljajo delo v intenzivnih oddelkih psihiatrije, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037047 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE.
18. na delovnih mestih s šifro E037027, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037048 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
19. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo v urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037049 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC).
20. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo v satelitskem urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037050 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC).
21. na delovnih mestih s šifro E037032, ki imajo opravljen izpit iz NMP, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037051 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP.
22. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo v triaži urgentne dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037052 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI.
23. na delovnih mestih s šifro F024002 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F024008 BOLNIČAR NEGOVALEC II (I).
24. na delovnih mestih s šifro F025010 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F025013 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I).
25. na delovnih mestih s šifro F027010 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F027021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.
(2) Vse zaposlene v plačni podskupini E3, razen tistih, ki so omenjeni v prejšnjem odstavku tega člena, ki opravljajo specifična dela in naloge v zdravstvu in se je s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost delovnega mesta.
(3) Vse zaposlene v plačni podskupini F2, razen tistih, ki so omenjeni v prvem odstavku tega člena, ki opravljajo specifična dela in naloge v socialno varstveni dejavnosti in se je s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost delovnega mesta.
(4) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa upošteva novo opredeljene kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mestih mest plačne podskupine E3.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
7. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom z dnem uveljavitve tega aneksa.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom.
8. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-304/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2711-0218
Vlada 
Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja
Janez Poklukar
minister 
za zdravje,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, 
ki ga zastopa 
Slavica Mencingar
Janez Cigler Kralj
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Sindikat zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa 
Irena Ilešič Čujovič
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, 
ki ga zastopa 
Aleksander Jus in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa 
Vladimir Lazić
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 18. 11. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-4/2007-43 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 25/11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti