Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3593. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 10614.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Janez Poklukar, minister za zdravje in Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Damir Janeković,
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva) se sklepa zaradi realizacije 2. člena Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
2. člen 
(umestitev plačne podskupine E1) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18; v nadaljenjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR 
z napr.
E017001
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK
PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
VII/2
0
35
45
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK
PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1
VII/2
0
40
50
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
38
48
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATUPPD 3
VII/2
0
37
47
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
VII/2
0
31
41
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
41
51
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
46
56
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
44
54
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
43
53
E017022
ZOBOZDRAVNIK
VII/2
0
35
45
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
VII/2
0
40
50
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
VII/2
0
38
48
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
VII/2
0
37
47
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
38
48
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
43
53
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
41
51
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
40
50
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
40
50
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
45
55
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
43
53
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
42
52
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
41
51
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
46
56
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
44
54
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
43
53
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
46
56
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
51
57
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
49
57
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
48
57
E018001
ZDRAVNIK SPECIALIST II
VIII
0
41
51
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
VIII
0
46
56
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
VIII
0
44
54
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3
VIII
0
43
53
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK
53
57
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK
49
54
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ
47
52
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST 
VIII
0
45
55
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
50
57
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
48
57
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
47
57
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
50
57
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
55
57
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
53
57
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
52
57
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2, E3 in E4) 
(1) V Aneksu se v tretjem odstavku 3. člena uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 4, 6 in 9 spremenijo tako, da se glasijo in dodajo nova delovna mesta, in sicer:
»
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
27
37
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
25
35
E025006
FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI I
V
0
26
36
E027011
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT
VII/2
37
47
E027012
VIŠJI FARMACEVT
VII/2
40
50
E027013
FARMACEVT SPECIALIZANT
VII/2
40
50
«.
(2) V Aneksu se v šestem odstavku 3. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
»
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR 
z napr.
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
21
31
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
17
27
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
20
30
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
23
33
E034005
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
IV
0
19
29
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
28
38
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
28
38
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
29
39
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
27
37
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
23
33
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
NA TRIAŽI
V
0
25
35
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
25
35
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI I
V
0
30
40
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI II
V
0
27
37
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
V
0
29
39
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
30
40
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
32
42
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
29
39
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V MAVČARNI
V
0
27
37
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
V
0
24
34
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V OPERACIJSKI SOBI
V
0
30
40
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
V
0
26
36
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
27
37
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
28
38
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
24
34
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
V
0
24
34
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
28
38
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
26
36
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
26
36
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK) 
(VI. R.Z.D.)
V
0
33
43
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG (NPK) 
(VI. R.Z.D.)
V
0
30
40
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
V
0
31
41
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER 
V DISPEČERSKEM CENTRU 
V
0
30
40
E035032
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
32
42
E035033
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
30
40
E035034
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
27
37
E035035
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
27
37
E035036
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PRIMARNI DEJAVNOSTI
V
0
24
34
E035037
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
26
36
E035038
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJIV V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
28
38
E035039
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
26
36
E035040
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI 
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
30
40
E037002
DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
38
48
E037003
DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
35
45
E037004
DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU
VII/1
0
41
51
E037005
DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI
VII/1
0
35
45
E037006
DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU 
ALI IT III
VII/1
0
41
51
E037007
DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE
VII/1
0
34
44
E037008
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO 
S CITOSTATIKI
VII/1
0
38
48
E037009
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI
VII/1
0
38
48
E037010
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
0
39
49
E037012
DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST
VII/1
0
41
51
E037013
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
34
44
E037014
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
0
37
47
E037015
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V ANESTEZIJI
VII/1
0
39
49
E037016
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
VII/1
0
39
49
E037017
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
VII/1
0
36
46
E037018
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
VII/1
0
38
48
E037019
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
VII/1
0
39
49
E037020
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
VII/1
0
41
51
E037021
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
VII/1
0
35
45
E037022
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
VII/1
0
37
47
E037023
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
VII/1
0
33
43
E037024
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
VII/1
0
35
45
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
0
36
46
E037026
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
VII/1
0
33
43
E037027
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
VII/1
0
33
43
E037028
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
VII/1
0
37
47
E037029
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
35
45
E037030
DIPL.BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
36
46
E037031
DIPL.MEDICINSKA SESTRA – DELO 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA
VII/1
0
39
49
E037032
DIPL.MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
VII/1
0
40
50
E037033
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
36
46
E037034
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
38
48
E037035
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
VII/2
0
36
46
E037036
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB
VII/2
0
36
46
E037037
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
VII/2
0
36
46
E037039
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
37
47
E037040
SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
39
49
E037041
DIPL. BABICA V AMBULANTI
VII/1
0
32
42
E037042
DIPL.MEDICINSKA SESTRA 
V AMBULANTI 
VII/1
0
33
43
E037043
DMS PERFUZIONIST I
VII/1
0
44
54
E037044
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
36
46
E037045
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/2
0
39
49
E037046
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
37
47
E037047
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
VII/1
0
40
50
E037048
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
36
46
E037049
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC)
VII/1
0
39
49
E037050
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC)
VII/1
0
37
47
E037051
DIPL.MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP 
VII/1
0
41
51
E037052
DIPL.MED.SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJ.
VII/1
0
40
50
E037901
STROKOVNI VODJA I
VII/1
0
47
57
E037902
STROKOVNI VODJA II
VII/1
0
46
56
E037903
STROKOVNI VODJA III
VII/1
0
45
55
E037904
STROKOVNI VODJA IV
VII/1
0
44
54
E037905
STROKOVNI VODJA V
VII/1
0
43
53
E037906
STROKOVNI VODJA VI
VII/1
0
42
52
E037908
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE I
VII/1
0
45
55
E037909
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
VII/1
0
44
54
E037910
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
VII/1
0
43
53
«. 
(3) V Aneksu se prvi stavek sedmega odstavka 3. člena spremeni, tako da se glasi:
»Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
Strokovni vodja I:
– od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.
Strokovni vodja II:
– od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja III:
– od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja IV:
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja V:
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja VI:
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo«.
 
(4) V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena uvrstitve v plačne razrede delovnih mest spremenijo tako, da se glasijo in dodajo nova delovna mesta, in sicer
»
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
E042001
STREŽNICA V ZDRAVSTVU
II
17
27
E042002
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
II
17
27
E043004
LABORANT (I) DELO V IOS
III
17
27
E043005
LABORANT (II) DELO V IOS
III
16
26
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
24
34
E045002
EKOLOG I
V
24
34
E045003
EKOLOG II
V
23
33
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
25
35
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
25
35
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
25
35
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
25
35
E045020
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)
V
24
34
E045023
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC 
V (II)
V
23
33
E045024
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC 
v (III)
V
22
32
E045021
LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST
V
26
36
E045022
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
24
34
E046005
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH
VI
29
39
E047035
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR
VII/1
35
45
E047036
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II
VII/1
33
43
E047037
LOGOPED I
VII/2
36
46
E047038
LOGOPED II
VII/2
34
44
E047050
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
37
47
E047051
PSIHOLOG II
VII/2
36
46
E047052
PSIHOLOG III
VII/2
34
44
E047067
SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
37
47
E047068
SOCIALNI DELAVEC II
VII/2
36
46
E047069
SOCIALNI DELAVEC III
VII/2
34
44
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
40
50
E047071
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE
VII/2
40
50
E047079
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III
VII/1
31
41
E047080
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE SPECIALIST
VII/2
36
46
E047081
LOGOPED – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
37
47
E047082
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE
VII/2
40
50
E047083
PSIHOLOG I
VII/2
37
47
E047084
STROKOVNI SODELAVEC I
VII/2
34
44
E047085
STROKOVNI SODELAVEC II
VII/1
31
41
E047086
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST
VII/1
36
46
E047087
KINEZIOLOG
VII/1
31
41
E047088
KINEZIOLOG
VII/2
36
46
E047089
DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
VII/1
35
45
E047090
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/2
37
47
E047091
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/2
38
48
E047092
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/2
39
49
E047093
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST 
VII/2
40
50
E047094
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC 
VII/2
40
50
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I
VIII
47
57
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II
VIII
46
56
E048004
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE
VIII
45
55
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
43
53
E048027
VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA
VIII
51
57
E048028
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I 
VIII
47
57
E048029
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I
VIII
47
57
E048030
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VIII
46
56
E048036
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III
VIII
43
53
E049002
MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT
IX
47
57
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT
IX
47
57
E049008
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V LABORATORIJSKI MEDICINI
IX
46
56
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine F) 
(1) V Aneksu se v prvem, četrtem in petem odstavku 4. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1:
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
40
45
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
32
37
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
34
39
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
1
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
2
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
3
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
34
39
F017004
KOORDINATOR POMOČI 
NA DOMU
VII/2
1
KOORDINATOR POMOČI 
NA DOMU VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017004
KOORDINATOR POMOČI 
NA DOMU
VII/2
2
KOORDINATOR POMOČI 
NA DOMU SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017004
KOORDINATOR POMOČI 
NA DOMU
VII/2
3
KOORDINATOR POMOČI 
NA DOMU
34
39
F017005
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
1
KOORDINATOR 
ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI VIŠJI SVETOVALEC
41
46
F017005
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
2
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
F017005
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
3
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
33
38
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
1
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
2
KOORDINATOR 
ZA PREPREČEVANJE NASILJA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
3
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
34
39
F017007
PSIHOLOG
VII/2
1
PSIHOLOG VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017007
PSIHOLOG
VII/2
2
PSIHOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017007
PSIHOLOG
VII/2
3
PSIHOLOG
34
39
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
41
46
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR
33
38
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
35
40
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
1
SOCIALNI DELAVEC VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
2
SOCIALNI DELAVEC SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
3
SOCIALNI DELAVEC
34
39
F017011
STROKOVNI DELAVEC – 
POLIVALENCA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA VIŠJI SVETOVALEC
41
46
F017011
STROKOVNI DELAVEC – 
POLIVALENCA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
F017011
STROKOVNI DELAVEC – 
POLIVALENCA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
33
38
F017013
STROKOVNI DELAVEC 
V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC 
V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017013
STROKOVNI DELAVEC 
V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC 
V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017013
STROKOVNI DELAVEC 
V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC 
V PROGRAMIH
34
39
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC 
ZA JAVNA POOBLASTILA VIŠJI SVETOVALEC
40
45
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC 
ZA JAVNA POOBLASTILA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC 
ZA JAVNA POOBLASTILA
32
37
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
34
39
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE VIŠJI SVETOVALEC
40
45
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
32
37
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE 
V SKUPNOSTI
VII/2
1
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE 
V SKUPNOSTI
VII/2
2
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE 
V SKUPNOSTI
VII/2
3
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
34
39
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
VII/2
1
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
VII/2
2
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
VII/2
3
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
34
39
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
42
47
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VIŠJI SVETOVALEC
37
42
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
34
39
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
1
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
49
54
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
45
50
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
3
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
42
47
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
48
53
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
44
49
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
41
46
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
44
49
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
37
42
F018004
STROKOVNI DELAVEC 
SPECIALIST I
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
48
53
F018004
STROKOVNI DELAVEC 
SPECIALIST I
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
44
49
F018004
STROKOVNI DELAVEC 
SPECIALIST I
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
41
46
F018005
STROKOVNI DELAVEC 
SPECIALIST II
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
44
49
F018005
STROKOVNI DELAVEC 
SPECIALIST II
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
F018005
STROKOVNI DELAVEC 
SPECIALIST II
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
37
42
(4) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
F022001
STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO
II
0
17
27
F023001
OSKRBOVALKA
III
0
19
29
F023002
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
III
0
20
30
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
23
33
F024003
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
21
31
F024004
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
IV
0
21
31
F024006
VARUHINJA II
IV
0
21
31
F024007
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
IV
0
19
29
F024008
BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)
IV
0
22
32
F024009
SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I)
IV
0
23
33
F025001
ANIMATOR II
V
0
24
34
F025002
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
24
34
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
28
38
F025004
OPERATER INFORMATOR
V
0
20
30
F025005
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
V
0
25
35
F025006
SODELAVEC V PROGRAMIH
V
0
24
34
F025007
SODELAVEC ZA PREJEMKE 
IN OPROSTITVE I
V
0
22
32
F025008
SODELAVEC ZA PREJEMKE 
IN OPROSTITVE II
V
0
21
31
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
29
39
F025011
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
V
0
28
38
F025013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)
V
0
28
38
F025014
VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO
V
0
26
36
F025015
VARUHINJA VODENJE, VARSTVO 
IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
V
0
25
35
F025016
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
V
0
23
33
F026001
ANIMATOR I
VI
0
28
38
F026002
ANIMATOR I
VI
1
ANIMATOR I SVETOVALEC
36
41
F026002
ANIMATOR I
VI
2
ANIMATOR I MENTOR
31
36
F026002
ANIMATOR I
VI
3
ANIMATOR I
28
33
F026003
GOSPODINJA – USKLAJEVALKA OSKRBE
VI
0
27
37
F026004
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
1
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II SVETOVALEC
33
38
F026004
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
2
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II MENTOR
28
33
F026004
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
3
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE 
IN OPROSTITVE II
25
30
F026005
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
0
25
35
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
39
44
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
34
39
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT
31
36
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
41
46
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI
33
38
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
44
49
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
36
41
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
39
44
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
34
39
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT
31
36
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
41
46
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI
33
38
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
44
49
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
36
41
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
1
HIGIENIK (SPECIALIST 
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) VIŠJI SVETOVALEC
43
48
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST 
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
2
HIGIENIK (SPECIALIST 
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST 
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
3
HIGIENIK (SPECIALIST 
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
35
40
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
40
45
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
32
37
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
34
39
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
46
51
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
38
43
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
48
53
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
43
48
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
40
45
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
41
46
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR
33
38
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR 
S SPECIALNIMI ZNANJI
35
40
F027015
STROKOVNI SODELAVEC 
V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI SODELAVEC 
V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
40
45
F027015
STROKOVNI SODELAVEC 
V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI SODELAVEC 
V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
F027015
STROKOVNI SODELAVEC 
V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI SODELAVEC 
V PROGRAMIH
32
37
F027016
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
1
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I VIŠJI SVETOVALEC
38
43
F027016
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
2
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE 
IN OPROSTITVE I 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
33
38
F027016
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
30
35
F027017
TEHNOLOG
VII/2
0
32
42
F027018
TEHNOLOG
VII/2
1
TEHNOLOG VIŠJI SVETOVALEC
40
45
F027018
TEHNOLOG
VII/2
2
TEHNOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
F027018
TEHNOLOG
VII/2
3
TEHNOLOG
32
37
F027019
KINEZIOLOG
VII/1
0
31
41
F027020
KINEZIOLOG
VII/2
0
36
46
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA VIŠJI SVETOVALEC
45
50
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
37
42
F027022
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
0
32
42
F027023
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
0
30
40
(5) Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F2
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr. MIN
PR brez napr. MAKS
F027955
VODJA II
VII/2
0
43
48
F027960
VODJA III
VII/1
0
39
44
F027961
VODJA III
VII/2
0
39
44
F028962
VODJA III
VIII
0
40
45
F027965
VODJA IV
VII/1
0
37
42
F027966
VODJA IV
VII/2
0
37
42
F026970
VODJA V
VI
0
35
40
F027971
VODJA V
VII/1
0
35
40
F025975
VODJA VI
V
0
30
35
F026976
VODJA VI
VI
0
30
35
F025980
VODJA VII
V
0
29
34
F025981
VODJA VIII
V
0
26
31
«. 
5. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
(1) V Aneksu se v prvem odstavku 5. člena črta delovna mesta:
J025023
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR 
V (I)
V
0
22
32
J025024
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR 
V (II)
V
0
21
31
J025025
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR 
V (III)
V
0
20
30
J032023
STREŽNICA II (I)
II
0
14
24
J032031
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
II
0
14
24
J033012
POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III
III
0
15
25
J033029
VZDRŽEVALEC PERILA III
III
0
13
23
J034041
NATAKAR – SERVIRKA IV
IV
0
16
26
J034078
TELEFONIST – RECEPTOR IV
IV
0
16
26
J035089
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I)
V
0
20
30
J035090
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II)
V
0
21
31
J035091
VZDRŽEVALEC MEDICINSKE 
OPREME V
V
0
21
31
(2) V Aneksu se v prvem odstavku 5. člena doda nova delovna mesta:
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
J026027
SODELAVEC V GLAVNI PISARNI 
NA CSD
VI
26
36
J027010
SODELAVEC V GLAVNI PISARNI 
NA CSD
VII/1
30
40
J033035
POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III v ZSV
III
18
28
J033036
VZDRŽEVALEC III v ZSV
III
17
27
J033037
VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV
III
16
26
J034127
DIETNI KUHAR IV v ZSV
IV
21
31
J034128
NATAKAR – SERVIRKA IV v ZSV
IV
19
29
J034129
NATAKAR IV v ZSV
IV
20
30
J034130
ŠIVILJA IV v ZSV
IV
20
30
J034131
TELEFONIST – RECEPTOR IV v ZSV
IV
19
29
J034132
VZDRŽEVALEC IV (I) v ZSV
IV
20
30
J034133
VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV
IV
19
29
J035139
DIETNI KUHAR V v ZSV
V
24
34
J035140
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I) v ZSV
V
23
33
J035141
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II) v ZSV
V
22
32
J035142
VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V v ZSV
V
24
34
6. člen 
(uvrščanje farmacevtov) 
Na delovna mesta višjih farmacevtov se razporedijo farmacevti, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– najmanj 12 let delovne dobe v lekarniški dejavnosti po opravljenem strokovnem izpitu,
– doseganje standardov in normativov dela farmacevta.
Za zasedbo delovnega mesta višjih farmacevtov morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka biti izkazani še naslednji dodatni pogoji:
– prenos znanja na druge farmacevte in farmacevtske tehnike,
– aktivno sodelovanje s farmacevti in drugimi zdravstvenimi delavci različnih strok in različnih ravni zdravstvene dejavnosti.
Za farmacevte, ki v določenem časovnem obdobju skladno s predpisi niso bili dolžni opravljati strokovnega izpita, se pogoj iz 1. alineje pred prejšnjega odstavka šteje za izpolnjenega, če ima farmacevt najmanj 12 let delovne dobe v lekarniški dejavnosti od zaključka pripravništva.
7. člen 
(uvrstitev perfuzionistov) 
Na delovno mesto E037043 DMS perfuzionist I se uvrstijo zaposleni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– 5 let dela na delovnem mestu perfuzionist,
– pridobljen certifikat za opravljanje dela perfuzionista, ki ga izda UKC Ljubljana,
– pridobljen evropski certifikat za perfuzioniste (ECCP), ki ga podeljuje The European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP).
8. člen 
(ponudba novih pogodb o zaposlitvi) 
(1) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa zaposlenim javnim uslužbencem ponudi novo pogodbo o zaposlitvi, in sicer:
1. na delovnih mestih s šifro E034002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
2. na delovnih mestih s šifro E035001, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035032 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
3. na delovnih mestih s šifro E035002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035033 MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
4. na delovnih mestih s šifro E035007, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
5. na delovnih mestih s šifro E035008, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
6. na delovnih mestih s šifro E035009 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI.
7. na delovnih mestih s šifro E035017, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
8. na delovnih mestih s šifro E035019, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035038 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
9. na delovnih mestih s šifro E035023, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035039 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
10. na delovnih mestih s šifro E035026, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035040 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
11. na delovnih mestih s šifro E037001 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037041 DIPL. BABICA V AMBULANTI.
12. na delovnih mestih s šifro E037011 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI.
13. na delovnih mestih s šifro E037012, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. člena tega aneksa, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037043 DMS PERFUZIONIST I.
14. na delovnih mestih s šifro E037013, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
15. na delovnih mestih s šifro E037014, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037045 DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
16. na delovnih mestih s šifro E037024, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037046 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
17. na delovnih mestih s šifro E037024, ki opravljajo delo v intenzivnih oddelkih psihiatrije, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037047 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE.
18. na delovnih mestih s šifro E037027, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037048 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
19. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo v urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037049 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC).
20. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo v satelitskem urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037050 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC).
21. na delovnih mestih s šifro E037032, ki imajo opravljen izpit iz NMP, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037051 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP.
22. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo v triaži urgentne dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037052 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI.
23. na delovnih mestih s šifro E047011, ki opravljajo delo v intenzivnih oddelkih psihiatrije, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E047089 DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE.
24. na delovnih mestih s šifro E048001 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E048036 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III.
25. na delovnih mestih s šifro F017012 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F017019 STROKOVNI DELAVEC SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE.
26. na delovnih mestih s šifro F024002 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F024008 BOLNIČAR NEGOVALEC II (I).
27. na delovnih mestih s šifro F024005 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F024009 SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I).
28. na delovnih mestih s šifro F025010 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F025013 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I).
29. na delovnih mestih s šifro F025012 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F025014 VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO ali F025015 VARUHINJA VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI, glede na vsebino delovnega mesta.
30. na delovnih mestih s šifro F027010 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F027021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.
31. na delovnih mestih s šifro J026004, ki so zaposleni na CSD ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J026027 SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD.
32. na delovnih mestih s šifro J026005 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J027010 SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD.
33. na delovnih mestih s šifro J025023 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I).
34. na delovnih mestih s šifro J025024 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E045023 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II).
35. na delovnih mestih s šifro J025025 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E045024 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III).
36. na delovnih mestih s šifro J032023 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F022001 STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO ali E042001 STREŽNICA V ZDRAVSTVU, skladno z dejavnostjo, v kateri se delo opravlja.
37. na delovnih mestih s šifro J032031 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E042002 OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI.
38. na delovnih mestih s šifro J033012 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J033035 POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III v ZSV.
39. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J033028 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J033036 VZDRŽEVALEC III v ZSV.
40. na delovnih mestih s šifro J033029 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J033037 VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV.
41. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034006 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034127 DIETNI KUHAR IV v ZSV.
42. na delovnih mestih s šifro J034041 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034128 NATAKAR SERVIRKA IV v ZSV.
43. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034042 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034129 NATAKAR IV v ZSV.
44. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034070 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034130 ŠIVILJA IV v ZSV.
45. na delovnih mestih s šifro J034078 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034131 TELEFONIST – RECEPTOR IV v ZSV.
46. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034095 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034132 VZDRŽEVALEC IV (I) v ZSV.
47. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034096 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034133 VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV.
48. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J035008 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J035139 DIETNI KUHAR V v ZSV.
49. na delovnih mestih s šifro J035089 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J035140 VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I) v ZSV.
50. na delovnih mestih s šifro J035090 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J035141 VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II) v ZSV.
51. na delovnih mestih s šifro J035091 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J035142 VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME v ZSV.
(2) Vse zaposlene v plačnih podskupinah E2, E3 in E4, razen tistih, ki so omenjeni v prejšnjem odstavku tega člena, ki opravljajo specifična dela in naloge v zdravstvu in se je s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost delovnega mesta.
(3) Vse zaposlene v plačni podskupini F1 in F2, razen tistih, ki so omenjeni v prvem odstavku tega člena, ki opravljajo specifična dela in naloge v socialno varstveni dejavnosti in se je s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost delovnega mesta.
(4) Vse zaposlene v plačni skupini J, razen tistih, ki so omenjeni v prvem odstavku tega člena, ki opravljajo specifična dela in naloge v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti in se je s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost delovnega mesta.
(5) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa upošteva novo opredeljene kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mestih mest plačne podskupine E3.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
10. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom z dnem uveljavitve tega aneksa.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-303/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2711-0217
Vlada 
Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja 
Janez Poklukar
minister 
za zdravje 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 
ki ga zastopa 
Irena Ilešič Čujovič
Janez Cigler Kralj
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Sindikat delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije, 
ki ga zastopa 
Slavica Mencingar
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, 
ki ga zastopa 
Aleksander Jus
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, 
ki ga zastopa 
Vladimir Lazić
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, 
ki ga zastopa 
Damir Janeković
SINCE07 Sindikat centrov 
za socialno delo, 
ki ga zastopa 
Perica Radonjić
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, 
ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 18. 11. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-39 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 21/14.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti