Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3583. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10584.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 16. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini s parc. št. 1154/1, k.o. 1082 Teharje.
2. člen 
Navedeni nepremičnini se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2018-85
Štore, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost