Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3575. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine, stran 10573.

  
Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 27/17, 59/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21, 153/21), Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine 
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine (Uradni list RS, št. 54/05 in 106/11).
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2021
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost