Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah, stran 10516.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in minister za zdravje izdajata
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah 
1. člen 
V Pravilniku o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 79/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah (UL L št. 113 z dne 30. 4. 1992, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2019/1834 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 80) in Direktivo Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30) zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2018/131 z dne 23. januarja 2018 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o spremembi Direktive 2009/13/ES v skladu s spremembami iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006, kot jih je odobrila Mednarodna konferenca dela 11. junija 2014 (UL L št. 22 z dne 26. 1. 2018, str. 28) določa minimalne zahteve pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah, ki se nanašajo na:
– medicinsko opremo,
– zdravstveno oskrbo,
– prostore za bolnišnično oskrbo,
– zdravnika,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za nudenje prve pomoči,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za vzdrževanje medicinske opreme,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za zdravstveno oskrbo in dajanje zdravil,
– odgovornost lastnika in poveljnika ladje,
– informiranje in usposabljanje poveljnika in pooblaščenih delavcev,
– medicinska posvetovanja po radijski zvezi in
– preverjanje medicinske opreme.«.
2. člen 
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Priloga IV se nadomesti z novo Prilogo IV, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2021.
Št. 0072-7/2021
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0030
Janez Cigler Kralj 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina