Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3544. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, stran 10493.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Pravilniku o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 88/99 in 39/05) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (UL L št. 393 z dne 30. 12. 1989, str. 18) in Direktivo Komisije (EU) 2019/1832 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 35) glede izključno tehničnih prilagoditev določa splošne obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu.«.
2. člen 
Priloga I se nadomesti z novo Prilogo I, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2021.
Št. 0072-8/2021
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0031
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost