Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3543. Pravilnik o postopkih in rokih za uveljavljanje zahtevkov izplačil sredstev izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu zaradi epidemije COVID-19, stran 10489.

  
Na podlagi četrtega odstavka 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o postopkih in rokih za uveljavljanje zahtevkov izplačil sredstev izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu zaradi epidemije COVID-19
1. člen 
Ta pravilnik določa postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov na podlagi prvega in drugega odstavka 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE).
2. člen 
(1) Izvajalec iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) vloži zahtevek za povračilo sredstev zaradi neizvedene načrtovane storitve, ki je nastala kot posledica povečanega obsega pomoči osebi, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za izplačilo sredstev), na občino ustanoviteljico (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) Zahtevku za izplačilo sredstev izvajalec priloži izpolnjeno tabelo »Neizvedene storitve«, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(3) Izvajalec zahtevku za izplačilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– sklenjen dogovor z uporabniki brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sklenjen dogovor z uporabniki s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 kot dokazilo o načrtovanem številu ur pri obeh vrstah uporabnikov v skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) oziroma s planom izvedbe ur pri posameznem uporabniku,
– dnevnik izvedenih ur ali obračun izvedenih storitev kot dokazilo o dejansko izvedenem številu ur pri posameznem uporabniku brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pri uporabniku s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2,
– podpisano izjavo izvajalca, da je zaradi povečane oskrbe uporabnikov s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2, izvedel manj ur kot načrtovano pri uporabnikih brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in da za te ure ni prejel plačila iz drugih virov.
3. člen 
(1) Izvajalec, ki zaradi povečanega obsega pomoči osebam, ki imajo potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2, zaposli dodatne kadre, s katerimi nadomesti neizvedene načrtovane storitve, vloži zahtevek za povrnitev sredstva za dodatne kadre (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za povrnitev sredstev) na občino.
(2) Zahtevku za povrnitev sredstev izvajalec priloži izpolnjeno tabelo »Dodatni kadri«, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(3) Izvajalec zahtevku za povrnitev sredstev priloži tudi naslednja dokazila:
– sklenjen dogovor z vsemi uporabniki brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sklenjen dogovor z vsemi uporabniki s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 kot dokazilo o načrtovanem številu ur pri obeh vrstah uporabnikov v skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) oziroma s planom izvedbe ur pri posameznem uporabniku,
– dnevnik izvedenih ur ali obračun izvedenih storitev kot dokazilo o dejansko izvedenem številu ur pri posameznem uporabniku brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pri uporabniku s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2,
– ustrezna listina (pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba, pogodba o poslovnem sodelovanju itd.) kot dokazilo, da je izvajalec zagotovil dodatni kader osebam brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 zaradi povečanega obsega pomoči osebam s potrjeno okužbo z virusom SARS- CoV-2,
– podpisano izjavo izvajalca, da je pridobil dodatni kader zaradi povečanega obsega pomoči osebam s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 in za katerega ni prejel plačila iz drugih virov.
4. člen 
(1) Za obdobje razglašene epidemije od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021 izvajalec vloži zahtevek iz 2. ali 3. člena tega pravilnika na občino najpozneje do 30. novembra 2021. Občina, po pregledu in potrditvi prejete dokumentacije, posreduje skupni zahtevek vseh potrjenih zahtevkov izvajalcev na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najpozneje do 31. decembra 2021.
(2) Priloga skupnega zahtevka, ki ga občina predloži Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so izpolnjene Priloge 1 ali Priloge 2 tega pravilnika vseh potrjenih zahtevkov izvajalcev.
(3) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izplača sredstva občinam najpozneje do 28. februarja 2022.
(4) Občina najpozneje v osmih dneh od prejema sredstev iz proračuna Republike Slovenije ta sredstva nakaže izvajalcem.
5. člen 
(1) Če bo do 31. decembra 2021 ponovno razglašena epidemija, izvajalec vloži zahtevek iz 2. ali 3. člena tega pravilnika na občino do 31. januarja 2022. Občina, po pregledu in potrditvi prejete dokumentacije, posreduje skupni zahtevek vseh potrjenih zahtevkov izvajalcev, za obdobje razglasitve epidemije, na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najpozneje do 28. februarja 2022.
(2) Priloga skupnega zahtevka, ki ga občina predloži Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so izpolnjene Priloge 1 ali Priloge 2 tega pravilnika vseh potrjenih zahtevkov izvajalcev.
(3) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izplača sredstva občinam najpozneje do 15. aprila 2022.
(4) Občina najpozneje v osmih dneh od prejema sredstev iz proračuna Republike Slovenije ta sredstva nakaže izvajalcem.
6. člen 
Povrnitvi sredstev na podlagi 2. in 3. člena tega pravilnika se izključujeta.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2021
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
EVA 2021-2611-0055
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti