Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3542. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 10488.

  
Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije na 99. redni seji dne 27. 10. 2021 pod točko 4.4 sprejela naslednji
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite 
V Sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 79/16, 24/18 in 14/19) se točka I spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Branko Dervodel, dr. Peter Vrtačnik, mag. Suzana Stražar, Tomaž Prožina, podpolkovnik Branko Tušar in podpolkovnik Uroš Brenčič;
– za člane Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenujejo Miha Berdnik, mag. Rok Peneč, Roman Kramer, Nuška Čakš Jager in Leon Behin.
II 
Točka II se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko stotnik Zoran Petrovič, stotnik Aleksander Janžekovič in Matej Ovratnik;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenuje Zoran Simonović.
III 
Točka III se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko Dušan Marat, Aleš Vrečko, Marko Lamovšek, stotnik Jure Kovač in nadporočnik Zoran Leskošek;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenujeta Štefan Tisel in Boštjan Žaberl.
IV 
Točka IV se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko stotnik Dejan Trakovic in štabni vodnik Gregor Žlebir.
Točka V se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Marinka Mrak Pirnat in poročnik Andrej Pisarević.
VI 
Točka VI se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnica poveljnika Civilne zaščite za Ljubljansko regijo Elza Majcen;
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo Tomaž Iglič, major Simon Gorjup in poročnik Janez Krvina;
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenuje Tomaž Iglič;
– za članico Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenuje Elza Majcen.
VII 
Točka VII se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo Zorka Sotlar, Matjaž De Faveri, poročnica Simona Plemenitaš Grizila in poročnik Sašo Polak;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo se imenujejo Rok Velišček, Jan Brodar in Egon Štibilj.
VIII 
Točka VIII se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko Dubravka Hrovatič, Franc Novak, Andrej Podlogar in štabni vodnik Ivan Ribič;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko se imenuje Alen Pust.
IX 
Točka IX se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Koroško poročnik Dušan Franjkovič in višji štabni vodnik Miran Novak;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenuje Martin Pušnik.
Točka X se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko Albert Trobec;
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Notranjsko Uroš Frol, Boris Kopilovič, Bogdan Urbar, stotnik Nenad Stožini in štabni vodnik Žarko Nagode;
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko se imenuje Uroš Frol;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenujeta Milan Krek in Helena Štajnar.
XI 
Točka XI se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Pomurje Majda Pohar, Marjan Mišja, Boris Rakuša, stotnik Robertino Sakrabolt in višji vodnik Boštjan Jakoša;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenujeta Boštjan Sedanja in Robert Kreft.
XII 
Točka XII se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Posavje Aleš Plestenjak, dr. Gabrijela Pleško - Gorenc, Darko Gerjevič, nadporočnik Martin Bevc in višji vodnik Toni Žanr;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Posavje se imenuje Sandi Hergold.
XIII 
Točka XIII se spremeni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Štaba Civilne zaščite za Zasavje Jože Forte;
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Zasavje Aleksander Draksler, štabni vodnik Franc Ostrožnic in stotnica Živa Klemen;
– za poveljnika Štaba Civilne zaščite za Zasavje se imenuje Simon Las;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Zasavje se imenujejo Marko Bokal, Rok Janežič, Rok Zupanc in Urška Koren.
XIV 
Točka XIV se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Podravje stotnik Andrej Kuhar in štabni vodnik Robert Vesenjak.
XV 
Za točko XIV se doda nova točka XIVa, ki se glasi:
»XIVa 
Za sodelovanje vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči načelnik Generalštaba Slovenske vojske oziroma poveljnik sil Slovenske vojske po pooblastilu načelnika Generalštaba Slovenske vojske poimensko določi častnika za povezavo s Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije ter častnike za povezavo za vseh trinajst regijskih štabov Civilne zaščite.
O določitvi častnikov za povezavo s štabi Civilne zaščite Generalštab Slovenske vojske pisno obvesti poveljnika Civilne Zaščite Republike Slovenije in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
XVI 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-10/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0011
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost