Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3530. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I), stran 10467.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. novembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-266
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-I)
1. člen
V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 31/18) se v 2. členu točka 68. Krško črta.
2. člen 
V 3. členu se za točko 3. Kranj doda nova točka 3.a Krško, ki se glasi:
»3.a Krško:
Anovec,
Anže,
Apnenik pri Velikem Trnu,
Ardro pod Velikim Trnom,
Ardro pri Raki,
Armeško,
Brege,
Brestanica,
Brezje pri Dovškem,
Brezje pri Raki,
Brezje pri Senušah,
Brezje v Podbočju,
Brezovica v Podbočju,
Brezovska Gora,
Brlog,
Brod v Podbočju,
Bučerca,
Celine,
Cesta,
Cirje,
Črešnjice nad Pijavškim,
Čretež pri Krškem,
Dalce,
Dedni Vrh,
Dobrava ob Krki,
Dobrava pod Rako,
Dobrova,
Dol,
Dolenja Lepa vas,
Dolenja vas pri Krškem,
Dolenja vas pri Raki,
Dolenji Leskovec,
Dolga Raka,
Dovško,
Drenovec pri Leskovcu,
Drnovo,
Dunaj,
Frluga,
Gmajna,
Golek,
Goli Vrh,
Gora,
Gorenja Lepa vas,
Gorenja vas pri Leskovcu,
Gorenje Dole,
Gorenji Leskovec,
Gorica,
Gorica pri Raztezu,
Gornje Pijavško,
Gradec,
Gradišče pri Raki,
Gradnje,
Gržeča vas,
Gunte,
Hrastek,
Ivandol,
Jelenik,
Jelše,
Jelševec,
Kalce,
Kalce-Naklo,
Kališovec,
Kobile,
Kočno,
Koprivnica,
Koritnica,
Kostanjek,
Kremen,
Krško,
Kržišče,
Leskovec pri Krškem,
Libelj,
Libna,
Loke,
Lokve,
Lomno,
Mali Kamen,
Mali Koren,
Mali Podlog,
Mali Trn,
Malo Mraševo,
Mikote,
Mladje,
Mrčna sela,
Mrtvice,
Nemška Gora,
Nemška vas,
Nova Gora,
Osredek pri Trški Gori,
Pesje,
Pijana Gora,
Planina pri Raki,
Planina v Podbočju,
Pleterje,
Podbočje,
Podlipa,
Podulce,
Površje,
Premagovce,
Presladol,
Pristava ob Krki,
Pristava pod Rako,
Pristava pri Leskovcu,
Prušnja vas,
Raka,
Ravne pri Zdolah,
Ravni,
Ravno,
Raztez,
Reštanj,
Rožno,
Sela pri Raki,
Selce pri Leskovcu,
Selo,
Senovo,
Senožete,
Senuše,
Slivje,
Smečice,
Smednik,
Spodnja Libna,
Spodnje Dule,
Spodnje Pijavško,
Spodnji Stari Grad,
Srednje Arto,
Srednje Pijavško,
Sremič,
Stari Grad,
Stari Grad v Podbočju,
Stolovnik,
Stranje,
Straža pri Krškem,
Straža pri Raki,
Strmo Rebro,
Šedem,
Šutna,
Trška Gora,
Velika vas pri Krškem,
Veliki Dol,
Veliki Kamen,
Veliki Koren,
Veliki Podlog,
Veliki Trn,
Veliko Mraševo,
Veniše,
Videm,
Vihre,
Volovnik,
Vrbina,
Vrh pri Površju,
Vrhulje,
Zabukovje pri Raki,
Zaloke,
Zdole,
Žabjek v Podbočju,
Žadovinek,
Ženje.
Sedež Občine Krško je v Krškem.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-04/21-3/20
Ljubljana, dne 10. novembra 2021
EPA 2138-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti