Uradni list

Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021

Kazalo

3473. Sklep o višini grobnine na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina, stran 10384.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne 27. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o višini grobnine na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom Občina Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: občina) določi višino grobnine na pokopališčih v občini, in sicer:
1. Pokopališču Brestovec,
2. Pokopališču Sv. Florijan,
3. Pokopališču Kostrivnica.
2. GROBNINA 
2. člen 
(višina grobnine) 
Višina grobnine za naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope na pokopališčih znašajo:
– za enojni grob 17,97 EUR (brez DDV),
– dvojni grob 28,75 EUR (brez DDV),
– grobnico 75,48 EUR (brez DDV) in
– žarni grob 14,38 EUR (brez DDV).
3. člen 
(plačilo grobnine) 
(1) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let. Način plačila grobnine se določi s pogodbo o najemu groba.
(2) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(3) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
3. KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 0320-0007/2021
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2021
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti