Uradni list

Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021

Kazalo

3472. Sklep o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina, stran 10383.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne 27. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(cena storitve) 
Občinski svet Občine Rogaška Slatina potrjuje ceno storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina iz Elaborata o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba (Drago Žekar, s.p., februar 2021), ki znaša 166,33 EUR brez DDV na pokojnika.
2. KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 0320-0007/2021
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2021
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti