Uradni list

Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021

Kazalo

3471. Sklep o cenah storitev pokopališko pogrebnega moštva, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina, stran 10383.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 4. in 28. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 8. in 31. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 53/19) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne 27. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev pokopališko pogrebnega moštva, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom Občina Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: občina) določi cene storitev pokopališko pogrebnega moštva, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v občini.
2. CENE STORITEV 
2. člen 
(cene storitev) 
(1) Na pokopališčih v občini se uporabnikom zaračunajo naslednje cene, in sicer za:
– uporabo mrliške vežice 46,58 EUR (brez DDV) oziroma 51,01 EUR (z DDV),
– uporabo sobe za svojce 41,10 EUR (brez DDV) oziroma 45,00 EUR (z DDV),
– izkop in zasutje grobne jame 155,25 EUR (brez DDV) oziroma 170,00 EUR (z DDV),
– storitve pokopališko pogrebnega moštva (klasični pogreb) 132,42 EUR (brez DDV) oziroma 145,00 EUR (z DDV),
– storitve pokopališko pogrebnega moštva (žarni pogreb) 109,59 EUR oziroma 120,00 EUR (z DDV).
(2) Cene storitev iz prvega odstavka tega člena zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev in uporabnikom storitev.
3. KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 0320-0007/2021
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2021
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti