Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3418. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1 (ID: 2242), stran 9955.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2), 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) ter na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1, ID: 2242, (Uradni list RS, št. 21/21; v nadaljnjem besedilu: Sklep o začetku priprave OPPN) je župan Občine Braslovče dne 26. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1 (ID: 2242) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi dodatna pobuda investitorjev z dne 7. 10. 2021, ki se nanaša na razširitev območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg LD01 – 1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
V Sklepu o začetku priprave OPPN se dopolni prvi odstavek 2. člena tako, da se na koncu stavka doda besedilo: »in na pobudi investitorjev priprave OPPN z dne 7. 10. 2021.«
3. člen 
V Sklepu o začetku priprave OPPN se v celoti spremeni 3. člen tako, da se glasi:
»(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 469/355, 469/339, 469/398, 469/397, 469/399, 469/458, vse k. o. 984 Letuš. Okvirna površina območja OPPN je 3.691 m2. Območje obravnave OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti tudi s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(2) Predmet načrtovanja OPPN je možnost gradnje treh enostanovanjskih stavb (klasifikacija stavb razred CCSI:11100) z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Načrtovana ureditev bo upoštevala usmeritve iz OPN.«
4. člen 
V Sklepu o začetku priprave OPPN se v prvem odstavku 6. člena v tabeli za točko (1) doda nova točka (1.1), ki se glasi:
»
(1.1)
Župan sprejme spremembo in dopolnitev sklepa o začetku priprave OPPN, objava sklepa v uradnem glasilu in na spletnih straneh občine
oktober 2021
« 
5. člen 
Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Braslovče, na povezavi: http://www.braslovce.si/. Javnost se seznani z dopolnjeno pobudo z izhodišči iz 1. člena tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslovče, na povezavi http://www.braslovce.si/.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: http://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3503-9/2020/15
Braslovče, dne 26. oktobra 2021
Župan
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti