Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3417. Sklep o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasilsko-reševalnega centra, stran 9955.

  
Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 15. redni seji dne 21. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasilsko-reševalnega centra 
1. člen 
S tem sklepom se v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11.a členom Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1, 23/19 in 189/20 – ZFRO) in 37. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ugotovi, da je gradnja gasilsko-reševalnega centra na nepremičninah s parc. št. 174/3, 174/5, 174/6 in 174/7, vse k.o. Zabreznica, nujno potrebna in v javno korist.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021
Breznica, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti