Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3406. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95 v OPN MOSG (ID 2496), stran 9942.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 20. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95 v OPN MOSG (ID 2496) 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95 v OPN MOSG. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Urbis d. o. o., Partizanska 3, 2000 Maribor pod številko 2021-LP-020, maj 2021. Pooblaščeni prostorski načrtovalec: je Alenka Hlupič, u. d. i. a., ZAPS A-0763. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2496.
II. 
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 598,37 m², na zemljišču s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe, v Mestni občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) OK-95, opredeljene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 2 in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0009/2021
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti