Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3395. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672), stran 9918.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 18. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1723 Vič: 1728/23, 1728/26, 1731/11 in 2002/62. Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) (Uradni list RS, št. 108/20; v nadaljnjem besedilu: OPPN) ter se po določilih OPPN nahaja v prostorski enoti S, po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) pa se nahaja v enoti urejanja prostora VI-521 s podrobnejšo namensko rabo SSsv – splošne večstanovanjske površine.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja iz drugega stavka tretjega odstavka 22. člena OPPN, ki določa, da mora biti pred začetkom gradnje stavbe in pripadajočih ureditev v prostorski enoti S izvedena 1A faza protipoplavnih ukrepov, določenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17; v nadaljnjem besedilu: DPN), in sicer tako, da mora biti 1A etapa protipoplavnih ukrepov, določenih z DPN, izvedena pred začetkom uporabe načrtovane stavbe v prostorski enoti S.
Odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja iz prejšnjega odstavka je dopustno pod naslednjima pogojema:
– v času gradnje stavbe in pripadajočih ureditev v prostorski enoti S je treba zagotavljati koridor za pretakanje poplavne vode na južni strani območja OPPN proti vtočnemu lijaku,
– v času gradnje je treba varovati gradbeno jamo pred vdorom površinske vode z namestitvijo protipoplavnih vreč ali z izvedbo nasipa višine do 0,35 m na notranji strani gradbiščne ograje. Z vrečami in nasipi je treba preusmeriti tok poplavnih vod mimo gradbene jame proti Mestni Gradaščici.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2380.
Št. 35023-29/2020-51
Ljubljana, dne 18. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti