Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3394. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej, stran 9918.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 18. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na naslednje parcele v katastrski občini 1725 Ajdovščina: 2642/1, 2642/4, 2642/6, 2642/7, 2642/8, 2642/9, 2642/10, 2643/2, 2655/2, 2665/1, 2666/1, 3272/2 (del) in 3272/3, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahajajo v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) MS-171 in delu EUP MS-172 z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) ter v delu EUP MS-132 z namensko rabo PC (površine cest). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej (Uradni list RS, št. 12/14; v nadaljnjem besedilu: OPPN 106 – Kolizej).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja iz petega odstavka 8. člena OPPN 106 – Kolizej, ki določa, da je v 1. nadstropju stavbe A treba urediti večnamenski prostor za kulturne dejavnosti, in sicer tako, da večnamenskega prostora za kulturne dejavnosti ni treba urediti.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2513
Št. 35023-5/2021-33
Ljubljana, dne 18. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti