Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3393. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1), stran 9917.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-2, Uradni list RS, št. 37/19) je župan Mestne občine Kranj dne 19. 10. 2021 sprejel
D O P O L N I T E V   S K L E P A 
o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1) 
1. člen
(predmet dopolnitve sklepa) 
S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje z dne 11. 2. 2021 (v nadaljnjem besedilu SD ZN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/21.
2. člen 
(ocena stanja) 
Po natančnejši pripravi programske in idejne zasnove za športno dvorano, ki bo umeščena v funkcionalno celoto 9 se izkazuje potreba po razširitvi območja. Le tako bo mogoče ustrezno povezati celoten program nacionalnega plezalnega centra s pripadajočimi zunanjimi površinami v zaključeno celoto.
3. člen 
(predmet načrtovanja) 
Predmet dopolnitve je razširitev območja SD ZN tako, da le-to posega na zemljišče s parcelno št. 893/8 k.o. Kranj v celoti in zajema tudi jugovzhodni del zemljišča parc. št. 895 k.o. Kranj.
4. člen 
(pravna podlaga) 
Pravno podlago za povečanje območja predstavlja 2. člen Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17) in 48. člen Izvedbenega prostorskega načrta MOK (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 168/20, 184/20).
5. člen 
(obrazložitev) 
Območje urejanja je mogoče povečati v kolikor je izkazan investicijski interes in le-ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine. Obstoječe območje in območje predlagane širitve je po namenski rabi razvrščeno med centralne dejavnosti. V slednje se med drugim lahko umešča tudi program za izobraževanje, šport in rekreacijo. Strateške vsebine občinskega prostorskega načrta določajo, da je na območju Zlatega polja potrebno krepiti mrežo srednješolskega in visokošolskega izobraževanja s šolskimi, storitvenimi, izobraževalnimi in spremljajočimi programi. Le-te se koncentrira v osrednjem regijskem središču Gorenjske. Vse obstoječe in nove vsebine tangirajo na severni del Kranja, torej prav na površine predmetnega OPPN.
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu. Veljati začne z dnem objave.
Št. 350-52/2020-35
Kranj, dne 19. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti