Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3392. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine, stran 9917.

  
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo UPB-4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 20. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine prosto oblikovane najemnine 
1. člen 
S tem sklepom se določi višina prosto oblikovane najemnine za neopremljena stanovanja v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen 
Prosto oblikovana najemnina se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21) oziroma v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki določajo način izračunavanja neprofitne najemnine ter znaša 180 odstotkov neprofitne najemnine za določeno stanovanje od začetka veljavnosti tega sklepa, pri čemer se najemnina usklajuje enkrat letno z rastjo življenjskih stroškov.
3. člen 
Prosto oblikovana najemnina se določi kot izklicna najemnina v postopkih oddaje tržnih stanovanj v najem, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja razpolaganje z občinskim premoženjem.
4. člen 
Prosto oblikovana najemnina se obračuna za tisto površino neprofitnega stanovanja, ki najemniku glede na veljavni površinski normativ, ki ga določa vsakokratni veljavni pravilnik, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, ne pripada in se obračuna le za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, upoštevaje zgornjo mejo, ki velja za prvo večje število članov gospodinjstva.
5. člen 
Prosto oblikovana najemnina se obračuna tudi v primeru, ko najemnik neprofitnega stanovanja, katerega upravičenost do neprofitnega stanovanja ima Mestna občina Kranj pravico preverjati v skladu z vsakokratno veljavno določbo Stanovanjskega zakona, ne izpolnjuje več pogojev do nadaljevanja neprofitnega najema, za celotno površino stanovanja.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine št. 352-23/2017-1-41/31, z dne 23. 11. 2017, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69/17.
Št. 352-23/2017-2-40/62/12
Kranj, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti