Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3388. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper, stran 9914.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper 
Št. 610-60/2021
Koper, dne 25. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper 
1. člen 
V katalogu posameznih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper, ki je v skladu z 11. členom Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 1/93, Uradni list RS, št. 57/05 in št. 66/10, v nadaljevanju: odlok) sestavni del tega odloka, se v delu kataloga z naslovom »Meščanska arhitektura« doda enota:
KOPER, VERGERIJEV TRG 3, PALAČA SABINI - GRISONI, parcela št. 147/1 in parcela št. 147/3, obe k.o. Koper.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-60/2021
Koper, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’integrazione del decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria 
Prot. n. 610-60/2021
Capodistria, 25 ottobre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/08, 123/08, 8/11 – Sigla: ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 e 21/18 – Sigla: ZNOrg) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta il 21 ottobre 2021, approva il seguente
D E C R E T O 
sull’integrazione del decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nel catalogo dei singoli beni culturali e storici nel Comune città di Capodistria, parte integrante del presente Decreto in conformità all’articolo 11 del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 1/93, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 57/05 e 66/10, nel testo a seguire: Decreto), si aggiunge nella parte intitolata “Patrimonio architettonico cittadino” la seguente unità:
CAPODISTRIA, PIAZZALE PIER PAOLO VERGERIO N. 3, PALAZZO SABINI - GRISONI, p.c. 147/1 e p.c. 147/3, entrambe C.c. Capodistria.
Articolo 2 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 610-60/2021
Capodistria, 21 ottobre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti