Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3368. Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski, stran 9890.

  
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o oznakah v Slovenski vojski 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo oznake za čine, razrede in položajne oznake, oznake pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom, oznake rodov, služb, specialnosti, usposobljenosti in vojaških šol Slovenske vojske, druge oznake na uniformah ter nadomestne oznake za prejeta priznanja doma in v tujini.
(2) Na uniformah Slovenske vojske se oznake nosijo v skladu s pravilnikom, ki ureja uniforme Slovenske vojske.
II. OZNAKE ČINOV IN RAZREDOV 
2. člen 
(1) Oznake za čine vojakov in podčastnikov so za:
1. poddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
2. desetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in lomljeno črto;
3. naddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in lomljenima črtama;
4. vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
5. višjega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in lomljeno črto;
6. štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in lomljenima črtama;
7. višjega štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami;
8. praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in lomljeno črto;
9. višjega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in lomljenima črtama;
10. štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami;
11. višjega štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in štirimi lomljenimi črtami.
(2) Oznake za čine častnikov so za:
1. poročnika ravni črti s stiliziranima lipovima listoma;
2. nadporočnika tri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
3. stotnika štiri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
4. majorja široka in ozka črta s stiliziranima lipovima listoma;
5. podpolkovnika široka in ozki črti s stiliziranimi lipovimi listi;
6. polkovnika široka in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
7. brigadirja poudarjeno široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in ozka črta s stiliziranim lipovim listom.
(3) Oznake za čine generalov so za:
1. generalmajorja poudarjeno široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in ozki črti s stiliziranima lipovima listoma;
2. generalpodpolkovnika poudarjeno široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
3. generala poudarjeno široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in štiri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi.
(4) Na službeni, gardni in slovesni uniformi so vse črte, polja in stilizirani lipovi listi ter venci na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zlato rumene barve, razen za vojake so rdeče barve.
(5) Na bojni uniformi so, razen za vojake, vse črte in polja na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena temno rjave barve, stilizirani lipovi listi ter venci pa svetlejše rjave barve. Za vojake so vse črte in polja na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena rdeče barve, stilizirani lipovi listi pa svetlejše rjave barve.
(6) Stiliziran lipov list na poudarjeni široki črti za označevanje brigadirskega in generalskih činov je večji kot na drugih oznakah.
(7) Grafična podoba oznak za čine po tem členu je razvidna iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(1) Oznake za čine mornarjev in mornariških podčastnikov na bojni uniformi so za:
1. poddesetnika trikotno polje s stiliziranim sidrom;
2. desetnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in lomljeno črto;
3. naddesetnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in lomljenima črtama;
4. vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
5. višjega vodnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in lomljeno črto;
6. štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in lomljenima črtama;
7. višjega štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim sidrom in tremi lomljenimi črtami;
8. praporščaka široka črta s stiliziranim sidrom in lomljeno črto;
9. višjega praporščaka široka črta s stiliziranim sidrom in lomljenima črtama;
10. štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim sidrom in tremi lomljenimi črtami;
11. višjega štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim sidrom in štirimi lomljenimi črtami.
(2) Oznake za čine mornariških častnikov na bojni uniformi so za:
1. poročnika korvete široka črta, črta je na sredini oblikovana v pentljo;
2. poročnika fregate ozka in široka črta, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
3. poročnika bojne ladje široki črti, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
4. kapitana korvete široka, ozka in široka črta, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
5. kapitana fregate tri široke črte, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
6. kapitana bojne ladje štiri široke črte, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
7. kapitana črta višine treh širokih črt, na sredini je oblikovana v pentljo.
(3) Oznake za čine admiralov na bojni uniformi so za:
1. kontraadmirala črta višine treh širokih črt in široka črta, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
2. viceadmirala črta višine treh širokih črt in dve široki črti, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo;
3. admirala črta višine treh širokih črt in tri široke črte, zgornja črta je na sredini oblikovana v pentljo.
(4) Na službeni in slovesni uniformi so vse črte in stilizirana sidra na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zlato rumene barve, razen za mornarje so rdeče barve.
(5) Na mornariški bojni uniformi so, razen za vojake, vse črte in polja na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena temno rjave barve, stilizirana sidra pa svetlejše rjave barve. Za vojake so vse črte in polja na oznakah činov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena rdeče barve, stilizirana sidra pa svetlejše rjave barve. Našitek z izvezenim činom je izdelan iz zelene, maskirne ali modre tkanine.
(6) Oznake za čine mornarjev in mornariških podčastnikov na službenih in slovesnih uniformah so za:
1. poddesetnika trikotno polje;
2. desetnika trikotno polje in lomljen trak;
3. naddesetnika trikotno polje in lomljena trakova;
4. vodnika trikotno polje;
5. višjega vodnika trikotno polje in lomljen trak;
6. štabnega vodnika trikotno polje in lomljena trakova;
7. višjega štabnega vodnika trikotno polje in trije lomljeni trakovi;
8. praporščaka širok trak in lomljen trak;
9. višjega praporščaka širok trak in lomljena trakova;
10. štabnega praporščaka širok trak in trije lomljeni trakovi;
11. višjega štabnega praporščaka širok trak in štirje lomljeni trakovi.
(7) Vsa trikotna polja in trakovi so zlato rumene barve, razen za mornarje so rdeče barve. Našiti so na črni podlagi na spodnjem delu obeh rokavov uniforme, epoletah ali ramenskih trakovih.
(8) Oznake za čine mornariških častnikov na službenih in slovesnih uniformah so za:
1. poročnika korvete širok trak;
2. poročnika fregate ozek in širok trak;
3. poročnika bojne ladje dva široka trakova;
4. kapitana korvete širok, ozek in širok trak;
5. kapitana fregate trije široki trakovi;
6. kapitana bojne ladje štirje široki trakovi;
7. kapitana širši trak.
(9) Oznake za čine admiralov so na službenih in slovesnih uniformah za:
1. kontraadmirala širši in širok trak;
2. viceadmirala širši in dva široka trakova;
3. admirala širši in tirje široki trakovi.
(10) Oznake za čine mornariških častnikov in admiralov na službenih in slovesnih uniformah so zlato rumene barve, našite na črni podlagi na spodnjem delu obeh rokavov uniforme, epoletah ali ramenskih trakovih. Trakovi si sledijo v zaporedju od spodaj navzgor. Zgornji trak za mornariške častniške in admiralske čine ima na sredini oblikovano pentljo. Pri oznakah kapitanskega in admiralskih činov je spodnji trak širši od širokega traku na častniških činih.
(11) Grafična podoba oznak za mornariške čine po tem členu je razvidna iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(1) Oznake za razrede vojaških uslužbencev so za nižje vojaške uslužbence od I. do VIII. razreda:
1. oznaka za I. razred je ravna črta;
2. oznaka za II. razred sta ravni črti;
3. oznaka za III. razred so tri ravne črte;
4. oznaka za IV. razred je ravna in lomljena črta;
5. oznaka za V. razred je lomljena črta;
6. oznaka za VI. razred je lomljena in ravna črta;
7. oznaka za VII. razred je lomljena in dve ravni črti;
8. oznaka za VIII. razred je lomljena in tri ravne črte.
(2) Oznake za razrede vojaških uslužbencev so za višje vojaške uslužbence od IX. do XV. razreda:
1. oznaka za IX. razred je ravna in prekrižani črti;
2. oznaka za X. razred sta prekrižani črti;
3. oznaka za XI. razred sta prekrižani in ravna črta;
4. oznaka za XII. razred sta prekrižani in ravni črti;
5. oznaka za XIII. razred sta prekrižani in tri ravne črte;
6. oznaka za XIV. razred sta prekrižani, ravna in lomljena črta;
7. oznaka za XV. razred sta prekrižani in lomljena črta.
(3) Na službeni in slovesni uniformi so oznake za razrede vojaških uslužbencev sive barve. Za mornariško službeno in slovesno uniformo so oznake za razrede vojaških uslužbencev vezene na črni podlagi na spodnjem delu rokava suknjiča, za druge dele službene in slovesne uniforme pa na epoletah ali ramenskih trakovih.
(4) Na bojni uniformi so oznake za razrede vojaških uslužbencev rjave barve na izvezeni zeleni pravokotni podlagi. Našitek z opisano izvezeno oznako je izdelan iz tkanine zelene, maskirne ali modre barve.
(5) Grafična podoba oznak za razrede vojaških uslužbencev po tem členu je razvidna iz Priloge 1 in 2.
5. člen 
Oznake za čine in razrede na gardni uniformi in uniformi Orkestra Slovenske vojske so enake oznakam iz 2., 3. in 4. člena tega pravilnika.
III. POLOŽAJNE OZNAKE 
6. člen 
(1) Položajne oznake označujejo specifične dolžnosti v obrambnem sistemu.
(2) Položajno oznako nosijo v vojni tudi predsednik Republike Slovenije kot vrhovni poveljnik, funkcionarji in določeni delavci Ministrstva za obrambo, razporejeni po vojni organizaciji.
(3) Grafična podoba položajne oznake je razvidna iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
Položajna oznaka predsednika republike kot vrhovnega poveljnika Slovenske vojske je oblikovana kot pokončen osmerokotnik z zelenim poljem. Na zgornjem delu oznake je znak Slovenske vojske. Na sredini polja je grb Republike Slovenije. Spodnja tretjina oznake je obdana z vencem stiliziranih lipovih listov zlato rumene barve.
8. člen 
(1) Položajna oznaka delavcev Ministrstva za obrambo je oblikovana kot pokončen osmerokotnik z zelenim poljem. Sredi polja je znak Slovenske vojske, v spodnjem delu oznake je napis s kratico »MO«. Spodnji dve tretjini oznake sta obdani z vencem stiliziranih lipovih listov zlato rumene barve.
(2) Položajna oznaka delavcev Inšpektorata za obrambo Republike Slovenije je oblikovana kot položajna oznaka iz prejšnjega odstavka. Nad znakom Slovenske vojske je kratica »MO«, čez spodnji del oznake pa napis »INŠPEKCIJA«. Oznako nosijo inšpektorji pri opravljanju inšpekcije v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske.
IV. OZNAKE PRIPADNOSTI ŠTABOM, POVELJSTVOM, ENOTAM, ZAVODOM IN ŠOLAM V SLOVENSKI VOJSKI 
9. člen 
(1) Oznake pripadnosti označujejo pripadnost štabu, operativnemu ali vojaškemu teritorialnemu poveljstvu, združeni sestavi enot, ki jo določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske, rodovski in samostojni četi, njej enaki ali višji enoti ter zavodom in vojaškim šolam. Oznako pripadnosti ima lahko tudi Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in Vojaški muzej Slovenske vojske.
(2) Oznake pripadnosti iz prejšnjega odstavka se nosijo na desnem rokavu uniforme na našitku in so oblikovane praviloma v obliki ščita, ki ne sme presegati velikosti 12 × 8 cm (višina × širina) oziroma premera 10 cm za oznake v obliki kroga. Na oznakah pripadnosti so lahko upodobljeni različni simboli, številčne označbe in napisi.
(3) Na bojni uniformi se nosijo oznake pripadnosti v barvnem odtenku uniforme.
(4) Pripadnost Generalštabu Slovenske vojske, njemu podrejenim poveljstvom, enotam nivoja brigade ali samostojnih organizacijskih enot Slovenske vojske (samostojnemu polku ali bataljonu) in zavodom, se lahko izkazuje z oznako pripadnosti.
(5) O obliki, vsebini in uporabi oznak pripadnosti iz tega člena odloči minister, pristojen za obrambo, na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske.
10. člen 
(1) Častniki, podčastniki in vojaki Gardne enote Slovenske vojske nosijo poleg oznake pripadnosti še oznako, oblikovano kot pokončna elipsa, ki ima na vrhu znak Slovenske vojske, notranje polje je za častnike in podčastnike bele barve, za vojake pa zlato rumene barve. Polje je obdano z vencem stiliziranih lipovih listov, ki je za častnike in podčastnike zelene, za vojake pa zlato rumene barve. Sredi polja je razvita plapolajoča državna zastava.
(2) Oznako iz prejšnjega odstavka nosi tudi pribočnik predsednika Republike Slovenije.
(3) Oznako iz tega člena nosijo častniki, podčastniki, vojaki in vojaški uslužbenci na desnem naprsnem žepu uniforme.
(4) Grafična podoba oznake iz tega člena je razvidna iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. OZNAKE RODOV, SLUŽB, SPECIALNOSTI, USPOSOBLJENOSTI IN VOJAŠKIH ŠOL 
11. člen 
(1) Oznake rodov in služb Slovenske vojske so iz kovine in se nosijo na obeh straneh ovratnika suknjiča službene uniforme. Podrobnejši opis vrst, oblik, tehničnih zahtev in način nošenja oznak minister za obrambo uredi z navodilom, ki ureja oznake rodov in služb, in ga objavi na spletni strani Ministrstva za obrambo.
(2) Pripadniki Slovenske vojske s činom brigadirja in višje nosijo pas šivanih ali tkanih lipovih listov na levi in desni strani ovratnika službene uniforme. Grafična podoba šivanih in tkanih lipovih listov po tem členu je razvidna iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
(1) Oznaka specialnosti ali usposobljenosti označuje specialnost ali usposobljenost posameznika za ustrezno vojaško veščino, pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini.
(2) Oznaka vojaške šole označuje pripadnost ali vključenost posameznika v program vojaške šole.
(3) Oznaka specialnosti ali usposobljenosti se pridobi in nosi na podlagi opravljenega funkcionalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Oznaka specialnosti, usposobljenosti in vojaških šol se določi s programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
(4) Vsak pripadnik Slovenske vojske ali delavec Ministrstva za obrambo, ki opravlja vojaško službo, nosi le eno oznako rodu, službe ali vojaške šole.
VI. NADOMESTNA OZNAKA ZA PREJETA PRIZNANJA DOMA IN V TUJINI 
13. člen 
(1) Na uniformah Slovenske vojske se nadomestne oznake za prejeta priznanja doma nosijo skladno s pravilnikom, ki ureja priznanja ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Nadomestne oznake za prejeta priznanja, pridobljena v tujini, se nosijo tako, da so povezane po dolžini v niz treh nadomestnih oznak, ki so razvrščene po pomembnosti od zgoraj navzdol, od najvišje do najnižje nad desnim prsnim žepom službene uniforme nad napisom imena in priimka. Na mornariški službeni uniformi se nadomestni trakovi za prejeta odlikovanja in priznanja, pridobljena v tujini, nosijo na desni strani nad napisom imena.
(3) Na slovesni uniformi se na levi strani uniforme v višini prsi nosijo tri najvišja prejeta priznanja v Republiki Sloveniji, na desni strani pa eno priznanje, prejeto v tujini.
VII. DRUGE OZNAKE 
14. člen 
Ne glede na 9. in 12. člen tega pravilnika se na uniformah z oznakami pripadnosti lahko nosijo tudi naslednje oznake:
1. pripadniki, ki imajo po splošnih predpisih priznan status vojnega veterana, lahko nosijo oznako v obliki polkrožnega našitka z napisom »VETERAN« na službeni in bojni uniformi. Oznaka se nosi nad oznako pripadnosti enoti na desnem rokavu uniforme;
2. pripadniki, ki so nosilci priznanja Manevrske strukture narodne zaščite, lahko nosijo oznako v obliki okroglega našitka, na katerem so na levi in desni strani zeleni lipovi listi, v sredini pa par rok, ki objema rumeno sonce. Ozadje oznake je svetlo modre barve. Nad krogom je napis »VETERAN«, pod krogom pa je napis »MSNZ«. Ta oznaka se lahko nosi na službeni uniformi namesto oznake pripadnosti enoti;
3. pripadniki, ki so bili udeleženci prvega rednega vojaškega usposabljanja v Pekrah in na Igu leta 1991, lahko nosijo oznako v obliki našitka, ki je po obliki in barvi enak našitku z oznako pripadnosti Slovenski vojski, le da je sredi polja številka »1«. Ta oznaka se lahko nosi na desnem rokavu službene in bojne uniforme.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Oznake za čin admirala, ki so bile podeljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 3/95, 95/02, 83/04, 62/05 in 19/17).
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-23/2021-9
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0014
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti