Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji, stran 9765.

  
Na podlagi 39. in 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. seji dne 6. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10, 59/17 in 87/20), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
V 4. členu Odloka se spremeni navedba skupne dolžine lokalnih cest: 67.962 m.
3. člen 
V 5. členu Odloka se doda:
ZP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK ODSEKA
OPIS
KONEC 
ODSEKA
DOLŽ [m]
PREOSTALA 
DOLŽINA V SOS. OBČINI [m]
128.
710880
710881
C R2 1347
Industrijska cona jug – glavna
Z parkirišče
399
0
129.
710880
710882
O 710881
Industrijska cona jug – stranska
Z HŠ 26
70
0
Spremeni se tudi navedba skupne dolžine javnih poti: 116.197 m.
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-359 (509) z dne 15. 7. 2021.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-18/2006
Šmartno pri Litiji, dne 7. oktobra 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost