Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor, stran 9764.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) sta Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni seji dne 21. septembra 2021, in dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje, sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 58/07 in 46/09) se preambula spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi 3. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) je dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje (v nadaljevanju ustanovitelj), sprejela naslednji«.
V naslovu odloka se briše beseda »javnega«.
2. člen 
Z izstopom soustanovitelja Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, je dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje, edina ustanoviteljica zavoda, zato se spreminja akt o ustanovitvi na način, da se v celotnem besedilu vnesejo popravki vsled navedenega dejstva. Tako se določbe, ki se nanašajo na dvojino (ustanovitelja) popravijo v ednino v vseh sklonih in oblikah.
3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Sredstva za ustanovitev zavoda in začetek njegovega delovanja znašajo 667,67 eurov, ki jih v celoti zagotovi ustanovitelj.«
4. člen 
Čistopis akta o ustanovitvi je zavezan pripraviti ustanovitelj.
Vpis sprememb v zvezi z registracijo zavoda je dolžan opraviti ustanovitelj najkasneje v petnajstih dneh od uveljavitve tega odloka.
5. člen 
Ta odlok objavi Občina Šentjur in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2006-31(232)
Šentjur, dne 21. septembra 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 
 
Inštitut za okolje in prostor 
dr. Cvetka Ribarič Lasnik 

AAA Zlata odličnost