Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode, stran 9758.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/15 in 74/16) se za 6. členom doda nov, 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(organi skupne občinske uprave) 
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva se ustanovi organ skupne občinske uprave. Ustanovitev, organizacija in delovno področje ter druga vprašanja se uredijo s posebnim odlokom.
(2) Organ skupne občinske uprave se lahko ustanovi tudi za opravljanje drugih skupnih nalog. Ustanovitev, organizacija in delovno področje ter druga vprašanja se prav tako uredijo s posebnim odlokom.«
2. člen 
V 8. členu odloka se črtata dvanajsta in trinajsta alineja.
3. člen 
V 9. členu odloka se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.«
4. člen 
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 13. člena, tako da se po novem glasi:
»Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine.«
5. člen 
Črtata se drugi in tretji odstavek 18. člena odloka.
6. člen 
Spremeni se 19. člen, tako da se po novem glasi:
»19. člen 
(položaji) 
Položaj je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu. V občinski upravi sta položaja direktor občinske uprave in vodja notranje organizacijske enote.«
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe 1., 2., 4. in 5. člena odloka, ki se nanašajo na skupno upravo, se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 100-152/2015-6
Medvode, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost