Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3302. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR J 21, na zemljiščih parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, k.o. 2100 Kranj, stran 9750.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. redni seji 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR J 21, na zemljiščih parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, k.o. 2100 Kranj 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2494, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, vse k.o. 2100 Kranj, ki se po določilih Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/16, 58/17; v nadaljnjem besedilu OPPN Avtobusni terminal) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR J 21 z namensko rabo prostora CD(z) – druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in bolnišnični dejavnosti.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, tako da je dopustna prizidava Zdravstvenega doma Kranj (sobe za reanimacijo in garaže za reševalna vozila). Odstopanje se nanaša na 16. člen OPPN Avtobusni terminal, kjer obravnavana gradnja ni izrecno navedena, kot tudi ni prikazana na grafičnem listu št. 3.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-35/2021-29
Kranj, dne 12. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
zanj 
Janez Černe 
podžupan 

AAA Zlata odličnost