Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice, stran 9738.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17 z dne 20. 1. 2017) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 17. seji dne 13. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice (Skupščinski dolenjski list, št. 015-02/86 v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
V 2. členu odloka se seznamu ulic na območju naselja Dolenjske Toplice doda zapis z zaporedno številko 14. Keltska ulica.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Grafični prikaz ulic na območju naselja Dolenjske Toplice je razviden iz Elaborata sprememb uličnega sistema, in je kot priloga sestavni del tega odloka ter se hrani v občinski upravi Občine Dolenjske Toplice.
4. člen 
Stroške zamenjave osebnih dokumentov, tablic s hišno številko, sedežev gospodarskih družb in vse druge morebitne stroške, ki bodo nastali kot posledica tega odloka, nosi lastnik stavbe, ki se nahaja na območju nove ulice. Stroški za označitev ulice bremenijo proračun Občine Dolenjske Toplice.
5. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije, po uveljavitvi tega odloka, evidentira podatke o spremembah uličnega sistema v registru prostorskih enot.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Dolenjske Toplice.
Št. 032-16/2021
Dolenjske Toplice, dne 13. oktobra 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost