Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3285. Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, stran 9715.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar (v nadaljevanju besedila: IPF)
in
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata Danijel Lamperger in Branko Meh
ter
Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata Fedja Pobegajlo in Andrej Prebil,
(oba v nadaljevanju besedila: reprezentativno združenje uporabnikov)
dogovorijo in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sklenejo
S K U P N I   S P O R A Z U M 
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov 
Uvodne ugotovitve 
1. člen 
Podpisniki tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih;
– da IPF v skladu z dovoljenjem Urada kolektivno upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih med drugim tudi v primeru javne priobčitve fonogramov;
– da je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP v povezavi s 5. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr., ObrZ) in Listo dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom ObrZ običajno opravljajo na obrtni način, z obrazložitvijo z dne 4. 3. 2014, ki je objavljena na spletnih straneh OZS;
– da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Turistično gostinska zbornica Slovenije skupaj predstavljata reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP za namen podpisa tega skupnega sporazuma;
– da stranki sklepata skupni sporazum zaradi ureditve pogojev in določitve tarife v primeru javne priobčitve fonogramov pri opravljanju poslovne dejavnosti na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov;
– da repertoar IPF predstavlja vse objavljene fonograme, ki uživajo pravno varstvo v skladu z zakonom in za vrste uporabe, ki se v skladu z zakonom in dovoljenjem Urada upravljajo obvezno kolektivno.
Opredelitev pojmov 
2. člen 
Uporabnik je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki v poslovnem/-ih prostoru/-ih, kjer opravlja dejavnost, javno priobčuje fonograme.
Posamezna enota pomeni vsak ločen, posamezni poslovni prostor (obratovalnica, frizerski salon, gostinski obrat ipd.) uporabnika, v katerem se opravlja posamezna dejavnost.
Vplivno območje predvajanja fonogramov je površina poslovnega prostora opravljanja dejavnosti, znotraj katere je predvajanje fonogramov slišno ne glede na to ali gre za notranji ali zunanji prostor posamezne enote, in je dostopen potrošnikom oziroma javnosti.
Zajtrkovalnica je prostor v sklopu nastanitvenega objekta, ki se uporablja neposredno zaradi nastanitvene dejavnosti s ponujanjem izključno zajtrka ob prodaji nastanitve in obratuje izključno do 12.00 ure dopoldan.
Gostinski obrat za namene tega sporazuma je obrat, kot je definiran skladno z Zakonom o gostinstvu.
Nastanitveni obrat za namene tega sporazuma je obrat, kot je definiran skladno z Zakonom o gostinstvu.
Obratovalnica pomeni obrtno delavnico.
Delavnica pomeni poslovni prostor, ki je namenjen izključno in neposredno za izvajanje primarne obrtne dejavnosti, skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/13), kot so avtoservisne, čistilne, šivalne, slaščičarske, avtopralne in njim podobne delavnice.
Poslovni prostor v kontekstu tega skupnega sporazuma pomeni prostor, v katerem se opravlja dejavnost in ki je dostopen potrošnikom oziroma javnosti, ne glede na to ali gre za notranji ali zunanji prostor posamezne enote.
Podpisniki se strinjajo, da se za razumevanje pojmovanja različnih gostinskih obratov v tem sporazumu smiselno uporabi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17).
Tarifa 
3. člen 
I. 
Tarifa A: Obratovalnice in druge delavnice, v katerih se opravljajo obrti podobne dejavnosti, ter objekti hitre prehrane, v katerih se ne toči pijače in se hrana konzumira drugje (brez posebnega prostora za goste)
Tarifa po tej točki se nanaša na obratovalnice, druge delavnice ter objekte hitre prehrane (npr. kioski), v katerih se ne toči pijače in se hrana konzumira drugje. Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega območja predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
6,00 €
6,26 €
6,51 €
6,77 €
7,02 €
do 100 m2
7,00 €
7,67 €
8,34 €
9,01 €
9,68 €
do 150 m2
9,00 €
10,36 €
11,72 €
13,07 €
14,43 €
do 300 m2
14,00 €
16,31 €
18,63 €
20,94 €
23,25 €
do 400 m2
19,00 €
21,17 €
23,33 €
25,50 €
27,66 €
do 500 m2
24,00 €
25,62 €
27,24 €
28,86 €
30,48 €
Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 2,30 € za vsakih 100 m2.
II. 
Tarifa B: Frizerski in kozmetični saloni ter drugi prostori z dejavnostjo za nego telesa (wellness, savne ipd.)
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega območja predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
6,70 €
6,95 €
7,20 €
7,45 €
7,70 €
do 100 m2
9,00 €
9,24 €
9,48 €
9,71 €
9,95 €
do 150 m2
12,50 €
12,56 €
12,61 €
12,67 €
12,73 €
do 200 m2
15,50 €
15,50 €
15,50 €
15,50 €
15,50 €
do 300 m2
19,50 €
19,50 €
19,50 €
19,50 €
19,50 €
do 400 m2
24,00 €
24,25 €
24,50 €
24,75 €
25,00 €
do 500 m2
28,00 €
28,04 €
28,08 €
28,12 €
28,16 €
Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 3,16 € za vsakih 100 m2.
III. 
Tarifa C: Restavracije, gostilne oziroma objekti s popolno gostinsko ponudbo, okrepčevalnice, slaščičarne do 50 m2 in objekti s hitro prehrano, v katerih se jedi in pijače lahko použijejo
Tarifa po tej točki se nanaša na gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo (popolna gostinska ponudba s kuhinjo; možnost izbire hrane po naročilu), okrepčevalnice in slaščičarne do 50 m2. Pod to točko tarife se obračunavajo tudi objekti s hitro prehrano, ki imajo posebne prostore za goste, v katerih se jedi in pijače lahko použijejo.
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega območja predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
14,50 €
15,25 €
15,99 €
16,74 €
17,48 €
do 100 m2
18,50 €
19,83 €
21,16 €
22,49 €
23,82 €
do 150 m2
23,50 €
25,70 €
27,91 €
30,11 €
32,31 €
do 200 m2
29,00 €
31,18 €
33,35 €
35,53 €
37,70 €
do 300 m2
36,00 €
38,04 €
40,08 €
42,11 €
44,15 €
do 400 m2
42,00 €
45,06 €
48,12 €
51,17 €
54,23 €
do 500 m2
49,00 €
52,37 €
55,74 €
59,10 €
62,47 €
do 600 m2
55,50 €
59,47 €
63,44 €
67,40 €
71,37 €
do 700 m2
62,00 €
65,27 €
68,54 €
71,80 €
75,07 €
do 800 m2
68,50 €
71,92 €
75,35 €
78,77 €
82,19 €
do 900 m2
75,00 €
78,40 €
81,80 €
85,19 €
88,59 €
do 1000 m2
81,50 €
85,05 €
88,59 €
92,14 €
95,68 €
Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 6,80 € za vsakih 100 m2.
IV. 
Tarifa D: Bari, kavarne in slaščičarne nad 50 m2
Tarifa po tej točki se nanaša na gostinske obrate, ki niso zajeti v točki III. (Tarifa C). Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega območja predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
22,50 €
22,87 €
23,24 €
23,60 €
23,97 €
do 100 m2
29,00 €
29,86 €
30,72 €
31,58 €
32,44 €
do 150 m2
36,50 €
37,94 €
39,37 €
40,81 €
42,24 €
do 200 m2
45,00 €
45,99 €
46,97 €
47,96 €
48,94 €
do 300 m2
55,00 €
55,49 €
55,99 €
56,48 €
56,97 €
do 400 m2
65,00 €
66,09 €
67,17 €
68,26 €
69,34 €
do 500 m2
75,00 €
76,11 €
77,21 €
78,32 €
79,42 €
do 600 m2
84,00 €
85,41 €
86,81 €
88,22 €
89,62 €
do 700 m2
93,00 €
93,48 €
93,96 €
94,43 €
94,91 €
do 800 m2
102,00 €
102,31 €
102,62 €
102,93 €
103,24 €
do 900 m2
111,00 €
111,13 €
111,27 €
111,40 €
111,53 €
do 1000 m2
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 9,00 € za vsakih 100 m2.
Dnevno-nočni gostinski obrati, ki obratujejo tudi po 24. uri
Gostinskim obratom po točki III. in IV., ki poslujejo najmanj dvakrat na teden tudi po 24. uri, se osnovna tarifa poveča za 30 %.
V. 
Tarifa E: Nočni klubi, diskoteke, nočni bari
Tarifa po tej točki se nanaša na gostinske obrate, ki poleg tega, da obratujejo po 24. uri, v okviru lastne gostinske dejavnosti in v lastnih prostorih redno ali občasno nudijo mehansko glasbo oziroma fonograme (npr. z nastopom DJ-a) za ples oziroma predvajajo mehansko glasbo oziroma fonograme v okviru družabnega dogodka, ki je bil ali je oglaševan oziroma se za pristop nanj morda tudi plačuje neko denarno nadomestilo (konzumacija, vstopnina) (dodaten razlikovalni znak je prisotnost redarske službe ali oseb za zasebno varovanje – ne gre pa za izključni ali nujni pogoj).
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega območja predvajanih fonogramov in število dogodkov (dni) v mesecu:
Površina
do 4 dni
do 8 dni
do 12 dni
do 16 dni
nad 16 dni
do 100 m2
75,63 €
93,35 €
115,56 €
137,77 €
166,21 €
do 150 m2
93,35 €
111,07 €
133,29 €
155,51 €
177,71 €
do 200 m2
111,07 €
128,79 €
151,02 €
173,22 €
195,45 €
do 250 m2
128,79 €
146,50 €
168,73 €
190,95 €
213,16 €
do 300 m2
146,50 €
164,50 €
177,71 €
208,93 €
231,15 €
do 350 m2
164,50 €
182,20 €
195,45 €
218,94 €
248,84 €
do 450 m2
182,20 €
199,94 €
213,16 €
244,36 €
266,57 €
do 600 m2
199,94 €
217,66 €
231,15 €
262,09 €
284,29 €
Nad 600 m2 se tarifa dvigne za 10,66 € za vsakih 100 m2.
Tarifa po tej točki se plačuje dodatno, ne glede na to ali uporabnik že plačuje nadomestilo po katerikoli drugi točki tega sporazuma.
V kolikor višina vstopnine za posamezni dogodek preseže 15 €/obiskovalca (ne glede na to ali je vstopnina različno vrednotena oziroma je za določene obiskovalce, npr. v predprodaji, vstopnina tudi nižja), se nadomestilo za tak dogodek prijavi in obračuna posebej oziroma ločeno od drugih dogodkov v mesecu, v višini 6 % od prihodka ustvarjenega na tovrstni prireditvi, vendar ne manj kot 77,58 €.
VI. 
Tarifa F: Gostinski obrati s karaoke sistemom ali juke- box(om) ali podobnim avdio sistemom
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem ali juke-box, se osnovna tarifa, določena po tem sporazumu, zviša za 25 %. V primeru zvišanja za dnevno-nočne gostinske obrate skupno zvišanje ne more presegati 40 %.
VII. 
Tarifa G: Poroke, banketi, rojstnodnevne in druge vrste podobnih zabav kot del redne dejavnosti gostinskega obrata
Če gostinski obrat gosti vsaj trikrat mesečno dogodke kot so poroke, banketi, rojstnodnevne in druge zabave, katerih se udeleži več kot 30 oseb in pri katerih se uporabljajo fonogrami, predvajani po željah gostov, se osnovna tarifa, določena po tem sporazumu, zviša za 30 %.
VIII. 
Tarifa H: Nastanitveni obrati
Mesečno nadomestilo se po tej točki tarife določi za vsak nastanitveni obrat, razen v primeru hotelskih, apartmajskih ali drugih naselij, kjer se mesečno nadomestilo določa za vsak stavbni objekt nastanitvenega obrata posebej.
Tarifa H1: Hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, apartmaji, počitniški domovi, drugi nastanitveni objekti
Mesečno nadomestilo za posamezno sobo v hotelu, penzionu in drugih objektih, namenjenih prenočitvam:
Enota
1. 7. 2022
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
Soba
0,37 €
0,41 €
0,45 €
0,48 €
0,52 €
Tarifa H2: Pomožni prostor v nastanitvenem obratu, ki ne nudi nobene dodatne ponudbe (npr. točenja pijač, ponudbe hrane, prodaje raznovrstnega blaga ipd.) in zajtrkovalnice
Pod to točko se obračunavajo tisti pomožni prostori v nastanitvenem obratu, v katerih se predvajajo fonogrami, ne ponujajo pa dodatnih storitev, kot so primeroma točenje pijač, ponudba hrane, prodaja raznovrstnega blaga ipd. Kot pomožni prostori v nastanitvenem objektu se za namen te točke tarife določijo: veža, recepcija, hodnik, sanitarije ipd. Pod to točko tarife se kot pomožni prostor obravnava tudi zajtrkovalnica. Mesečno nadomestilo se določi kot seštevek površin vseh pomožnih prostorov posameznega nastanitvenega obrata oziroma stavbnega objekta nastanitvenega obrata v primeru naselij.
Površina
1. 7. 2022 in naprej
do 50 m2
5,80 €
do 100 m2
7,20 €
do 150 m2
8,70 €
do 200 m2
10,30 €
do 250 m2
14,00 €
do 300 m2
19,50 €
do 500 m2
26,00 €
nad 500 m2
35,00 €
Tarifa H3: Notranje ali zunanje bazenske površine – v sklopu nastanitvenih obratov
V primeru, da se v sklopu nastanitvenega obrata ponujajo tudi bazenske površine, znaša nadomestilo glede na vplivno območje predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022 in naprej
do 100 m2
11,58 €
do 200 m2
17,10 €
do 300 m2
21,59 €
do 400 m2
28,68 €
do 500 m2
35,79 €
do 600 m2
43,17 €
do 700 m2
47,74 €
Nad 700 m2 se tarifa dvigne za 5,11 € za vsakih 100 m2.
Za druge prostore v nastanitvenem obratu, ki niso zajeti pod tarifo H, se nadomestilo določa po drugih točkah tega sporazuma (tarife A do F) oziroma drugih tarifah IPF.
IX. Znižanje tarif 
Znižanje osnove glede na razvitost posamezne občine 
4. člen 
Če se poslovni obrat nahaja v občini s koeficientom razvitosti, določen skladno z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin, nižjim od vključno 0,85, se za poslovni obrat priznajo sledeči popusti:
– Koeficient razvitosti občine med 0,61 in 0,85 – 10 % popust na osnovno tarifo
– Koeficient razvitosti občine 0,60 ali manj – 20 % popust na osnovno tarifo
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila zniža 
5. člen 
Znižanja (popusti) nadomestila se upoštevajo samo v primeru aktivnega ravnanja uporabnika, to je na podlagi posebne prošnje in zagotovitve ustreznih podatkov oziroma dokazil. Znižanja veljajo od 1. dne tistega meseca, v katerem IPF prejme popolno dokumentacijo, dalje.
V primeru, da se po upoštevanju znižanj ugotovi, da je uporabnik IPF-u posredoval napačne podatke, se mu vsa že priznana znižanja ukinejo in je zavezan za tekoče koledarsko leto opraviti doplačilo nadomestila do višine polne tarife, ki bi jo bil dolžan plačati glede na dejansko uporabo.
a. Znižanje zaradi vnaprejšnjega plačila
Nadomestilo se zniža za:
– 5 % za polletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do 31. 3. v tekočem letu za prvo polletje oziroma do 30. 9. v tekočem letu za drugo polletje
– 10 % za celoletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do 28. 2. v tekočem letu
b. Znižanje zaradi ureditve razmerja s podpisom pogodbe
Posameznemu uporabniku se zaradi znižanja administrativnih stroškov od podpisa pogodbe dalje za čas veljavnosti pogodbe prizna znižanje nadomestila za 5 %.
c. Znižanje v primerih predvajanja fonogramov z uporabo izključno manjše naprave
Posameznemu uporabniku se za posamezno enoto prizna 15 % znižanje v primerih predvajanja fonogramov z uporabo izključno manjše naprave nizke glasnosti (radijski sprejemnik, manjši TV sprejemnik do 102 cm diagonale ipd.), ki ima manjši(a) integriran(a) zvočnik(a) (do dva integrirana zvočnika do premera 8 cm) in se uporablja v prostoru s površino do 50 m2, v katerem ni možnosti priklopa naprav na druge zvočnike v prostoru.
Znižanje po tej točki ne velja za prostore, ki se obračunavajo po točki VIII. tarife (Tarifa H: Nastanitveni obrati).
d. Znižanje za podjetja s statusom invalidskega podjetja ali s statusom socialnega podjetja
Podjetjem s statusom invalidskega podjetja ali s statusom socialnega podjetja se prizna 10 % znižanje na osnovno tarifo.
e. Znižanje na število posameznih enot (objektov)
Posameznemu uporabniku, ki v okviru svoje dejavnosti uporablja fonograme v več posameznih enotah, se ob podpisu pogodbe z IPF lahko prizna tudi znižanje nadomestila na število posameznih enot na različnih naslovih, in sicer na tri načine, ki se med seboj izključujejo:
1. od 5 do 10 posameznih enot 2 % znižanje ali
2. od 11 do 20 posameznih enot 4 % znižanje ali
3. 21 posameznih enot in več 6 % znižanje.
f. Znižanje glede na zasedenost nastanitvenega obrata
V nastanitvenih obratih, v katerih je v posameznem mesecu izkazana manj kot 60 % zasedenost glede na koeficient stopnje zasedenosti stalnih ležišč in nedeljivih enot, kot izhaja iz podatkovne baze, v katero se po zakonu prijavlja podatke (npr. AJPES) in se ti obdelujejo za statistične ali/in davčne ali druge namene, se nadomestilo določeno po tarifi za nastanitveni obrat, zniža za 15 % za ta posamezni mesec, kar se upošteva pri naslednjem obračunu.
g. Znižanje za prostore, ki se nudijo izključno gostom kot del nastanitvene ponudbe
Za prostore opredeljene pod točko II. (kozmetični saloni, wellness, savne), kot tudi za prostore opredeljene pod točko VIII. H3 tarife (notranje ali zunanje bazenske površine), ki se nahajajo v nastanitvenem obratu in ki se nudijo izključno gostom kot del nastanitvene ponudbe (vstopnina oziroma storitev se ne zaračunava posebej), se nadomestilo zniža za 50 %.
X. Zvišanje tarif 
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila zviša 
6. člen 
Za tiste uporabnike, ki uporabe varovanih del ne prijavijo sami oziroma je uporaba ugotovljena s strani popisovalca stanja, velja 20 % zvišanje na osnovno tarifo za obdobje 12 mesecev.
Za uporabnike, ki imajo na dan uveljavitve tega sporazuma, z IPF sklenjeno pogodbo, šteje, da je prijava uporabe podana.
XI. Oprostitev tarif 
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila oprosti 
7. člen 
Plačilo nadomestila se oprosti za mesece, ko uporaba fonogramov ni bila mogoča zaradi višje sile.
XII. Način plačila 
Rok in način plačila nadomestila 
8. člen 
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo. V primeru, da uporabnik z IPF pogodbe ne sklene, se nadomestilo obračuna sprotno mesečno na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga IPF.
Davek na dodano vrednost in revalorizacija 
9. člen 
Vsi zneski nadomestil, določeni po tem sporazumu, so opredeljeni v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se opravi na način, da se zneski za tekoče leto ter vsa nadaljnja leta revalorizirajo na dan 1. 1. tekočega leta, glede na dan 1. 1. predhodnega leta, pri čemer se IPF zaveže tako revalorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS. Revalorizacija se prvič izvede na dan 1. 1. 2023 glede na preteklo leto (1. 1. 2022).
Poročanje 
10. člen 
Uporabnik je dolžan posredovati vse relevantne podatke za odmero nadomestila kot tudi vsakršne spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila.
Uporabnik je dolžan posredovati podatek o morebitnem stalnem ali začasnem prenehanju uporabe, sicer šteje, da do prenehanja uporabe fonogramov ni prišlo.
XIII. Prehodne in končne določbe 
Prehodne in končne določbe 
11. člen 
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se določita Tinka Rauh kot predstavnica IPF in Branko Meh za OZS kot predstavnik reprezentativnega združenja uporabnikov. Stranke sporazuma se zavežejo o spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
12. člen 
Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2027.
Če noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugima dvema podpisnikoma pisno ne sporoči, da odstopa od sporazuma, se veljavnost sporazuma vsakič podaljša še za 12 mesecev. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni omejeno s končnim številom. V primeru podaljšanja veljavnosti oziroma uporabe sporazuma se za plačilo nadomestila upoštevajo zneski določeni v preteklem letu pred podaljšanjem, ki se za nadaljnje leto uporabe revalorizirajo skladno s tem sporazumom.
Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne sporazumne spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s pravnomočno odločbo Sveta za avtorsko pravo, pa ta sporazum ostane v uporabi.
13. člen 
Reprezentativno združenje uporabnikov se s sklenitvijo tega sporazuma zavezuje, da bo svoje člane po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev obveščanja seznanilo z vsebino tega sporazuma.
14. člen 
Ta sporazum je sklenjen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Podpisniki tega sporazuma bodo morebitne spremembe in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo aneksov k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
15. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se prenehata uporabljati Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti z dne 11. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 107/06) in točke II.A., II.B., II.N., II.R.1., II.R.2., 7. člena Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, št. 68/05).
Ljubljana, dne 12. oktobra 2021
Turistično gostinska 
zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije
Fedja Pobegajlo 
direktor
Branko Meh 
predsednik
IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar direktor
Danijel Lamperger 
direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti