Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3258. Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar, stran 9615.

  
Na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) minister za zdravje ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdajata
O D R E D B O 
o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar 
1. člen 
S to odredbo se določajo vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 30 odstotkov.
2. člen 
Vrste in stopnje telesnih okvar so določene v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
KončnI določbi 
3. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).
4. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-99/2019
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EVA 2019-2711-0060
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost