Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3257. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, stran 9614.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št. 1/04, 62/08 in 75/09) se 27. člen spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(1) Zavod upravlja naslednje nepremičnine v lasti Republike Slovenije, ki so mu dane v upravljanje kot del javne infrastrukture na področju kulture:
– zemljišča s parc. št. 674/2, 674/4, 674/5, 674/7, 674/8, 674/9, 674/11, 674/12, 674/16, 682/31, 682/32, 682/54, 682/55, 682/57 in 682/79 ter stavbe št. 593, del stavbe št. 1, št. 593, del stavbe št. 2, št. 593, del stavbe št. 3, št. 2389, del stavbe št. 1, št. 2389, del stavbe št. 10, in št. 2389, del stavbe št. 11, v naravi matična hiša SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, ter
– stavba št. 581, del stavbe št. 52, v naravi trisobno stanovanje Ulica tolminskih puntarjev 2, vse k. o. 2304 Nova Gorica, in
– zemljišče s parc. št. 1520/1, ter stavbi št. 1730, del stavbe št. 1, v naravi delavnice v vili Lenassi, in št. 52, del stavbe št. 4, v naravi stanovanje Cesta IX. korpusa 98, vse k. o. 2303 Solkan, ter
– stavba št. 545, del stavbe št. 7, v naravi dvosobno stanovanje Ulica Vinka Vodopivca 103/a, k. o. 2302 Kromperk.
(2) Zavod upravlja tudi z vso opremo v stavbah in stanovanjih iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-48/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-3340-0048
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost