Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3252. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 9596.

  
Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest 
1. člen 
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19 in 89/20) se v 5. členu pri številki ceste 7 v stolpcu »dolžina (km)« številka »30,300« nadomesti s številko »30,390«, pri skupni dolžini G1 pa se številka »351,123« nadomesti s številko »351,213«.
2. člen 
V 6. členu se pri številki ceste:
– 102 v stolpcu »dolžina (km)« številka »96,920« nadomesti s številko »96,910«;
– 104 v stolpcu »dolžina (km)« številka »31,620« nadomesti s številko »31,930«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini G2 številka »455,454« nadomesti s številko »455,754«.
3. člen 
V 7. členu se pri številki ceste:
– 207 v stolpcu »dolžina (km)« številka »25,160« nadomesti s številko »25,170«;
– 216 v stolpcu »dolžina (km)« številka »60,540« nadomesti s številko »59,400«;
– 218 v stolpcu »dolžina (km)« številka »34,030« nadomesti s številko »34,240«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R1 številka »945,855« nadomesti s številko »944,935«.
4. člen 
V 9. členu se pri številki ceste 660 v stolpcu »dolžina (km)« številka »19,200« nadomesti s številko »20,260«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R3 številka »2782,961« nadomesti s številko »2784,021«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. oktobra 2021.
Št. 00710-83/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2430-0107
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost