Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3236. Odlok o poimenovanju in spremembah potekov ulic na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani, stran 9552.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o poimenovanju in spremembah potekov ulic na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani 
1. člen 
Na območju »Ograd« v mestu Sežana se določi dve novi ulici, in sicer:
– Ulica Josefa Ressla ter
– Ulica Cirila Zlobca.
2. člen 
Na območju »Ograd« v mestu Sežana se spremenita poteka naslednjih ulic:
1. Sežanska ulica
Potek ulice se spremeni tako, da se od hišne št. Sežanska ulica 21 podaljša v smeri proti JV, do zemljišča s parc. št. 2212/130 k.o. Sežana, kjer se slepo zaključi.
2. Cesta v Ograde
Potek ulice se spremeni tako, da se od hišne št. Cesta v Ograde 14 podaljša v smeri JV, do zemljišča s parc. št. 2212/246 k.o. Sežana, kjer se slepo zaključi.
3. člen 
V mestu Sežana se ukine ulica »Nova pot«.
4. člen 
Natančen prikaz poteka novih ulic ter sprememb poteka obstoječih ulic je razviden iz grafičnega prikaza, ki je sestavni del tega odloka. Grafični prikaz se hrani v Občinski upravi Občine Sežana.
5. člen 
Vse postopke v zvezi z novim potekom, poimenovanjem ter ukinitvijo ulic v skladu s tem odlokom opravi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, 6210 Sežana.
6. člen 
Stroške za izdelavo in za postavitev tabel z imenom ulice nosi Občina Sežana.
7. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-9/2021-14
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost