Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020, stran 9529.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUZEOP-E), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 30. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016) se spremeni Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dopolnitev poglavja ˮ(II) UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 702/2014.“
2. člen 
V 14. členu se med upravičene stroške doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– stroški nakupa sadik avtohtonih in tradicionalnih vrst za obnovo ali prvo postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2021
Pivka, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti