Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3228. Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini, stran 9526.

  
Na podlagi 115., 116. in 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), 24. člena Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08, 53/09, 24/15 in 50/16) in 20. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (objavljeni na spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 28. 4. 2021) je direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, danim na 16. seji dne 28. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o stanovanjski najemnini in uporabnini 
I. 
S tem sklepom se določi način določitve višine neprofitne in tržne najemnine za stanovanjske enote v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka in barake v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, se določi način določitve višine uporabnine.
II. 
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene in bivalne enote ter službena stanovanja, katerih najemniki ne presegajo predpisanega dohodkovnega cenzusa za upravičenost do neprofitnega stanovanja, se v najemni pogodbi določi višina najemnine po Stanovanjskem zakonu in njegovem podzakonskem aktu, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
III. 
Za tržna najemna stanovanja in vsa najemna stanovanja, ki so bila v preteklosti oddana za profitno najemnino, se določi višina tržne najemnine na način iz II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine poveča za 25 %.
Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanj iz prejšnjega odstavka presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun tržne najemnine iz prejšnjega odstavka poveča za 68 %.
Če premoženje najemnika in uporabnikov stanovanja iz prvega odstavka te točke presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje ne upošteva vrednost stanovanja, na katerem je ob pridobitvi lastninske pravice ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist staršev se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina glede na premoženjski razred:
Premoženjski razred
 % vrednosti primernega stanovanja*
Tržna najemnina v  % nad najemnino iz prvega odstavka III. točke tega sklepa
1
nad 40 %–100 %
15 %
2
nad 100 %–130 %
40 %
3
več kot 130 %
68 %
* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami) in Stanovanjski zakon
Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanja iz prvega odstavka te točke presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja in hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upoštevaje sklenjeno najemno pogodbo, določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun tržne najemnine iz prvega odstavka poveča za 108 %.
IV. 
Za službena stanovanja in v primerih, ko najemnik in uporabniki neprofitnega najemnega stanovanja ne izpolnjujejo dohodkovnega pogoja za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega sklepa poveča za 110 %.
Če premoženje najemnika in uporabnikov neprofitnega najemnega stanovanja presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje ne upošteva vrednost stanovanja, na katerem je ob pridobitvi lastninske pravice ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist staršev se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina glede na premoženjski razred:
Premoženjski razred
 % vrednosti primernega stanovanja*
Tržna najemnina v  % nad neprofitno najemnino
1
nad 40 %–100 %
30 %
2
nad 100 %–130 %
60 %
3
več kot 130 %
110 %
* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami) in Stanovanjski zakon
Če dohodki najemnika in uporabnikov neprofitnega stanovanja presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja in hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega sklepa poveča za 160 %.
V. 
Za barake se določi uporabnina v višini 1 evro/m2.
Za uporabnike stanovanjskih enot iz I. točke, ki so se vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega sklepa poveča za 50 %.
VI. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 41/14 in 105/15).
VII. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-970/2021-2
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
Sašo Rink 
direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti