Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnh čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči, stran 9512.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 27. 9. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči 
1. člen 
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 70/19).
2. člen 
Spremeni se 2. člen pravilnika, tako da se glasi:
»Upravičenci dodelitve subvencij so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Kanal ob Soči, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju aglomeracij, določenih s tem pravilnikom in imajo v stavbi za katero se MKČN vgrajuje prijavljeno stalno prebivališče (v nadaljevanju: upravičenci). Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.«
3. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 3. člena pravilnika iz »Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje« v »Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, v katerih imajo upravičenci dodelitve subvencij prijavljeno stalno prebivališče«.
4. člen 
Spremeni se 8. člen pravilnika, tako da se glasi:
»Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem ter Občino Kanal ob Soči se določijo s pogodbo.
Subvencija se upravičencu izplača, ko dostavi poročilo o 1. zagonu MKČN, potrjeno s strani pooblaščenega serviserja.
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 10. 11. tekočega leta, pošljejo upravičenci podpisano pogodbo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na Občino Kanal ob Soči. Nakazilo subvencije se upravičencu izplača 30. dan od podpisa pogodbe.«
5. člen 
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2021-17
Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost