Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3214. Sklep o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik za odstopanje od PIP določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427), stran 9503.

  
Na podlagi 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik za odstopanje od PIP določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2427, ki se nanaša na zemljišča parcelnih številk 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje in se po določilih OPPN B15 Spodnji Alprem (Uradni list RS, št. 49/09), v nadaljnjem besedilu naveden kot OPPN, nahaja v enoti urejanja prostora z oznako KA-87. Elaborat lokacijske preveritve je izdelala družba Populus prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, pod številko 510-07-21.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja, določenega v 5. točki 29. člena OPPN B15 Spodnji Alprem tako, da se na koncu 5. točke 29. člena dodata dodatna stavka, ki se glasita:
Za morfološke enoto I1 je na parcelah 1302/6, 1327/8 (del), 1327/10, 1327/20 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje je dopustno odstopanje +/- 5,5 m. V kolikor zaradi višinske razlike dovoz do morfoloških enot P1, P2 ali P3 z I1 ni možen, se priključki izvedejo iz enote I2.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Kamnik vodi v skladu z določbami zakona, ki določa urejanje prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-5/2021-5/1
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti