Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3208. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021, stran 9478.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/2001, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021 
1. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 245.000 eurov za izvajanje ukrepov vezanih na epidemijo COVID-19, sanacijo zemeljskih plazov in preventivne ukrepe na vodotokih v Občini Kamnik.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Stroške epidemije COVID-19 do 70.000 eurov,
2. Preventivne ukrepe na vodotokih do 30.000 eurov,
3. Sanacije zemeljskih plazov do 145.000 eurov.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2021.
V zvezi z dodelitvijo sredstev za sanacijo zemeljskih plazov na kmetijskih zemljiščih župan Občine Kamnik sprejme pravilnik, v katerem določi tudi merila in pogoje za dodelitev sredstev.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2021-3/7
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti