Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3204. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica, stran 9477.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 39/2, 43/2, 43/3, 43/5 in 2120/7, k.o. Veliko Globoko – 1829.
2. člen 
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve v skladu z 280. členom ZUreP-2. Območje obstoječega stavbnega zemljišča meri 762,05 m2 in je opredeljeno s PNRP oznako As. Pri preoblikovanju stavbnega zemljišča se izvzame iz območja stavbnih zemljišč 88,48 m2 na parcelnih št. 39/2, 43/3 in 2120/7, vse k.o. Veliko Globoko – 1829 hkrati pa se stavbno zemljišče širi za 88,10 m2 na parcelni št. 43/2, k.o. Veliko Globoko – 1829. Površina izvornega območja s PNRP As se po preoblikovanju zmanjša za 0,38 m2.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2469.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0009/2021-20
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost