Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3051. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 9099.

  
Na podlagi druge alineje drugega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21) in 26. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) minister za notranje zadeve izdaja
O D R E D B O 
o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 
1. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v torek, 5. oktobra 2021, od 14.00 do 16.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
2. člen 
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v torek, 5. oktobra 2021, od 17.00 do 23.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
3. člen 
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 7.00 do 10.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
4. člen 
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 13.00 do 18.00 prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
5. člen 
Prepoved prometa iz 1. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste
Odsek
1.
G2-104 
1136
SP. BRNIK–KRANJ
2.
A2 
0108
PRIKLJUČEK BRNIK
3.
A2 
KRANJ V–BRNIK–VODICE–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE) 
4.
A1
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)
5.
POT ZA BRDOM V LJUBLJANI
PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA 
Z BRDNIKOVO ULICO
6.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
7.
SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8.
DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
9.
MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
10. 
KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI
ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV)
11.
TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
12.
GOSPOSVETSKA CESTA 
V LJUBLJANI
13.
TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
6. člen 
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
2.
GOSPOSVETSKA CESTA 
V LJUBLJANI
3.
TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
4. 
KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI
ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV)
5.
MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
6.
DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
7.
SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
9.
POT ZA BRDOM V LJUBLJANI
PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA 
Z BRDNIKOVO ULICO
10.
A1
LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
11.
A2
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ Z
12.
R2-411
1471
POLICA–KRANJ Z
13.
LC-183091
POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
14.
LC-183092
KRANJ Z–KOKRICA
15.
LC-183081
KOKRICA–BRDO–BRITOF
16.
R2-410 
1134
KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO 
7. člen 
Prepoved prometa iz 3. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
2.
GOSPOSVETSKA CESTA 
V LJUBLJANI
3.
TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
4. 
KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI
ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO (KROŽIŠČE PRI RTV)
5.
MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
6.
DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
7.
SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8.
BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
9.
POT ZA BRDOM V LJUBLJANI
PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA 
Z BRDNIKOVO ULICO
10.
A1
LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
11.
A2
LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ-ZAHOD
12.
R2-411
1471
POLICA–KRANJ Z
13.
LC-183091
POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
14.
LC-183092
KRANJ Z–KOKRICA
15.
LC-183081
KOKRICA–BRDO–BRITOF
16.
R2-410 
1134
KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO 
8. člen 
Prepoved prometa iz 4. člena te odredbe velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste
Odsek
Potek
1.
LC-183081
KOKRICA–BRDO–BRITOF
2.
LC-183092
KRANJ Z–KOKRICA
3.
LC-183091
POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
4.
R2-410 
1134
KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO 
5.
R2-411
1471
POLICA–KRANJ Z
6.
A2
KRANJ Z–BRNIK
7.
A2
0108
PRIKLJUČEK BRNIK
8.
G2-104 
1136
KRANJ–SP. BRNIK
Prepoved prometa iz 1., 2., 3. in 4. člena te odredbe ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.
10. člen 
Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih ali drugih primernih parkirnih površinah.
11. člen 
Prepoved prometa iz 6. člena te odredbe velja na avtocestah št. A1 in A2 v obeh smereh poteka relacije. Prepoved prometa iz 5., 7. in 8. člena te odredbe velja na avtocestah št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.
12. člen 
Če razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, ne nastanejo ali prenehajo pred iztekom časa, določenega v 1., 2., 3. ali 4. členu te odredbe, lahko policisti dovolijo promet vozil, za katera velja prepoved. Obvestilo o tem se objavi v medijih.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-655/2021/9
Ljubljana, dne 1. oktobra 2021
EVA 2021-1711-0085
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 
 

AAA Zlata odličnost