Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3044. Sklep o višini cen programov v vrtcu Pod Lipo, stran 9091.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 91/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o višini cen programov v vrtcu Pod Lipo 
1. člen 
Cene programov v zasebnem koncesijskem vrtcu Pod lipo znašajo od 1. 10. 2021 dalje mesečno:
Dnevni program:
Cena/otroka
1. I. starostna skupina 
(1–3 let)
524,90 EUR
2. člen 
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah programov znaša 4,58 EUR. Vrtec Pod lipo pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2021 dalje.
Št. 602-0008/2021-3
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost